[vineri, 19 martie] Un gând de încheiere

 

 

„Isus stătea în picioare înaintea oamenilor ca un viu tălmăcitor al profețiilor care vorbeau despre El. Lămurindu-le cuvintele pe care le citise, le-a vorbit despre Mesia, descriindu-L ca pe un mângâietor al celor apăsați, un eliberator al celor prinși în robie, un vindecător al celor suferinzi, unul care dă vedere orbilor și descoperă lumii lumina adevărului. […] Valul influenței dumnezeiești a doborât orice piedică; la fel ca Moise, ei au vorbit cu Cel Nevăzut.” – Ellen G. White, „Hristos, Lumina lumii”, p. 236

 

„Ziua răzbunării lui Dumnezeu – ziua mâniei Sale înverșunate – vine. Cine va putea sta în ziua venirii Sale? […] Nu peste multă vreme, Dumnezeu va veni să Se ocupe de cel păcătos. Îl va apăra păstorul fals pe omul nelegiuit în ziua aceea? Poate fi scuzat acela care a mers alături de mulțime pe calea neascultării? Popularitatea sau numărul pot face pe cineva să fie nevinovat? Toți cei indiferenți și nepăsători ar trebui să se gândească la aceste întrebări și să-și dea răspunsul pentru ei înșiși.” – Ellen G. White, „Credința și faptele”, p. 33

 

Rezumat: Dumnezeu curăță o societate nedreaptă, îndepărtându-i pe cei răzvrătiți și restaurând rămășița care se întoarce de la păcatele care au separat-o de El. Datorită binecuvântărilor ce derivă din prezența lui Dumnezeu, oamenii din alte popoare sunt atrași la Dumnezeu și la poporul Său pentru ca și ei să se bucure de vremea îndurării lui Dumnezeu, vestită și oferită de Mesia.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO