[marți, 23 martie] Fiecare răscumpărat, un misionar

 

 

6. Ce înseamnă faptul că supraviețuitorii îi vor aduce pe cei dintre neamuri ca dar Domnului?

 

Isaia 66:19,20

„19 Şi voi pune un semn între ele şi voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din Israel, la Tarsis, la Pul şi la Lud, care trag cu arcul, la Tubal şi la Iavan, în ostroavele depărtate, care n-au auzit vorbindu-se niciodată de Mine şi n-au văzut slava Mea; ei vor vesti slava Mea printre neamuri. 20 Vor aduce pe toţi fraţii voştri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar Domnului, pe cai, în care şi pe tărgi, pe catâri şi pe dromadere, la muntele Meu cel sfânt, la Ierusalim – zice Domnul – cum îşi aduc copiii lui Israel darurile de mâncare, într-un vas curat, la Casa Domnului”.

 

Dumnezeu îi trimite pe supraviețuitorii distrugerii aduse de El la capătul pământului, la oamenii care nu știu nimic despre El și ei „vor vesti slava Mea printre neamuri”. Aceasta este una dintre cele mai clare afirmații legate de lucrarea misionară, sau evanghelizare. Cu alte cuvinte, oamenii nu doar că vor fi atrași de poporul evreu, dar unii evrei vor merge la alte popoare și le vor învăța despre adevăratul Dumnezeu – un tipar care se regăsește foarte clar în Noul Testament. Deși au existat inițiative misionare și în perioada dintre întoarcerea din exil și vremea când a trăit Domnul Isus (Matei 23:15), primii creștini au răspândit Evanghelia cu repeziciune și pe scară largă (Coloseni 1:23).

 

Așa cum israeliții aduceau un dar Domnului ca jertfă de mâncare în Templul Său, la fel Îi vor aduce și misionarii un dar. Însă darul lor va consta din „toți frații voștri din mijlocul tuturor neamurilor”. Așa cum jertfele de mâncare erau daruri aduse lui Dumnezeu care nu erau înjunghiate, convertiții aduși la Domnul erau înfățișați înaintea Lui ca o „jertfă vie” (Romani 12:1). Pentru noțiunea de oameni care puteau fi aduși ca un fel de dar Domnului, vezi consacrarea leviților din timpuri mai vechi ca „un dar legănat din partea copiilor lui Israel, […] închinați astfel în slujba Domnului” (Numeri 8:11).

 

7. Ce înseamnă făgăduința lui Dumnezeu că va lua „și dintre ei pe unii ca preoți și leviți”?

 

Isaia 66:21

„Şi voi lua şi dintre ei pe unii ca preoţi şi leviţi, zice Domnul”.

 

Aceia „dintre ei” se referă la „frații voștri din mijlocul tuturor neamurilor” din versetul precedent. Aceștia nu sunt evrei, dar pe unii dintre ei Dumnezeu i-a ales ca lideri religioși, alături de preoți și leviți. Este o schimbare revoluționară. Până atunci, Dumnezeu îi autorizase doar pe urmașii lui Aaron să facă slujba de preoți, iar ca ajutoare ale lor, doar urmașii lui Levi. Neamurile nu puteau deveni în mod literal urmașii lui Aaron sau ai lui Levi, dar Dumnezeu putea să îi autorizeze să slujească în aceste poziții.

 

Citește 1 Petru 2:9,10. Care este mesajul pentru noi? Ne descurcăm mai bine decât poporul ales din vechime (Exodul 19:6)?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO