[joi, 8 octombrie] „Vezi să nu uiți”


Înainte ca israeliții să intre în țara promisă, Moise le-a vorbit din nou și a trecut în revistă minunatele căi pe care i-a condus Domnul, atrăgându-le atenția, în repetate rânduri, să nu uite ce a făcut El pentru ei. În multe privințe, Deuteronomul reprezintă ultima dorință și testamentul lui Moise. Și, deși au fost scrise cu mii de ani în urmă, într-o cultură și un context de viață radical diferite de realitățile cu care ne confruntăm noi astăzi, principiile cuprinse în carte ni se aplică și nouă.

 

5. Ce putem învăța din Deuteronomul 6 despre principiile educației creștine?

 

Deuteronomul 6:6-9,24,25

„6 Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. 7 Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. 8 Să le legi ca un semn de aducere-aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. 9 Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.

24 Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi şi să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiţi şi să ne ţină în viaţă, cum face astăzi. 25 Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.””

 

 

Lucrarea minunată a lui Dumnezeu în mijlocul israeliților a fost punctul central al tuturor învățăturilor pe care ei trebuiau să li le dea copiilor lor. De asemenea, avertismentul de a nu uita tot ce făcuse El pentru ei a fost foarte clar.

 

Bineînțeles, dacă trebuie să aibă primul rol important în integrarea învățăturilor biblice în viețile copiilor lor, părinții au responsabilitatea de a-și organiza și pregăti propriile vieți într-o așa manieră, încât să dețină cunoștințe potrivite și să aibă timp de petrecut cu copiii lor.

 

„Primul învățător al copilului este mama. În perioada în care este cel mai impresionabil și se dezvoltă în cel mai rapid ritm, educația lui se află într-o mare măsură în mâinile ei.” – Ellen G. White, „Educație”, p. 275

 

Acesta este timpul propice când părinții se îngrijesc de copiii lor, prezentându-le dragostea și făgăduințele lui Dumnezeu. Punerea deoparte, cu regularitate a unui timp în care să îi înveți personal pe copiii tăi despre înțelepciunea și făgăduințele lui Dumnezeu va avea un impact pozitiv asupra familiei tale, pentru generațiile următoare.

 

Citește Deuteronomul 6:7. Care este ideea principală a textului? De ce să păstrăm mereu realitatea prezenței Domnului nu doar înaintea copiilor noștri, ci și înaintea ochilor noștri?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO