[miercuri, 16 septembrie] Să înțelegem mesajul lui Dumnezeu

Mesajul din Apocalipsa pentru zilele din urmă Îl prezintă pe Isus și plinătatea harului Său salvator pentru omenire (Apocalipsa 14:6). Este un apel serios de a ne „teme” sau a-L respecta pe Dumnezeu în tot ce facem, de a păzi poruncile Lui și a asculta de Legea Sa în lumina judecății Lui Dumnezeu (vers. 7). „A ne teme” de Dumnezeu se referă la modul în care gândim. Este un apel de a trăi după voia lui Dumnezeu și a-L pune pe El pe primul loc în gândurile noastre. Este o atitudine de supunere care ne conduce la o viață evlavioasă (Proverbele 3:7; Faptele 9:31; 1 Petru 2:17). Mesajul ne invită „să-I dăm slavă” lui Dumnezeu și se referă la tot ce facem, în fiecare aspect al vieții noastre.

 

5. Cum ne ajută următoarele versete să înțelegem ce înseamnă atât să ne temem de Dumnezeu, cât și să-I dăm slavă? 

 

Eclesiastul 12:13,14

„13 Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. 14 Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău”.

 

1 Corinteni 6:19,20

„19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? 20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu”.

 

Într-un veac al iresponsabilității morale, când milioane de oameni simt că nu sunt răspunzători decât față de ei înșiși, mesajul despre ceasul judecății ne amintește că suntem răspunzători pentru faptele noastre. Există o relație între respectul și supunerea față de Dumnezeu și judecată. Supunerea este urmarea unei relații mântuitoare cu Isus. Doar neprihănirea Lui poate trece testul judecății, iar noi, în neprihănirea Sa, suntem în siguranță. Prin neprihănirea Sa, noi trăim ca să aducem slavă Numelui Său în tot ce facem.

 

6. Care este temelia adevăratei închinări față de Dumnezeu? Cum reflectă Sabatul înțelegerea aceasta?

 

Apocalipsa 14:7

„El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!””

 

Apocalipsa 4:11

„Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!””

 

Geneza 2:1-3

„Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. 2 În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. 3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse”.

 

Exodul 20:8–11

„8 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. 9 Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. 10 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. 11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o”.

 

Satana a atacat Sabatul pentru că el amintește de Creator. Sabatul Îl înalță pe Hristos, Creatorul nostru, și le spune tuturor oamenilor să I se închine „Celui ce a făcut cerul și pământul”. Sabatul ne trimite la închinarea la Isus, care ne-a creat și ne-a dat simțământul valorii personale în El.

 

Dumnezeu ne poruncește să-I dăm a șaptea zi din viața noastră în fiecare săptămână pentru a ne ajuta să ne amintim că El este Creatorul.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO