[sâmbătă, 12 septembrie] Un mesaj care trebuie vestit

Text de memorat:

 

Apocalipsa 14:6,7

„6 Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. 7 El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!””

 

Moartea ispășitoare a Domnului Hristos a fost valabilă pentru toți oamenii care au trăit vreodată, indiferent de timp și loc. Evanghelia li se adresează tuturor oamenilor, fără deosebire de limbă, cultură sau context social. Ea creează punți de legătură peste dezbinările etnice. Este vestea bună că, prin viața, moartea și învierea Sa, Isus a ieșit biruitor peste stăpânirile și puterile iadului. Evanghelia este doar despre Isus. El a trăit pentru noi și acum trăiește pentru noi. A venit o dată pentru a ne elibera de sub pedeapsa și puterea păcatului, și va veni iarăși pentru a ne elibera de prezența păcatului. El a murit de moartea pe care o merităm noi pentru ca noi să putem trăi viața pe care o merită El. În Hristos, noi suntem îndreptățiți, sfințiți și, în curând, vom fi proslăviți.

 

Biblia se concentrează pe cele două veniri ale lui Isus. El a venit o dată pentru a ne răscumpăra și va veni din nou pentru a lua acasă ceea ce a răscumpărat cu un preț infinit. Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, a fost scrisă în mod special ca să pregătească lumea pentru revenirea lui Isus. Este un mesaj important pentru generația aceasta. În studiul din această săptămână vom vedea relevanța cărții Apocalipsa pentru societatea contemporană, a secolului al XXI-lea, și apelul Domnului Isus către biserica Sa din zilele din urmă, care trebuie să vestească acest mesaj al sfârșitului.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Isaia 15–21
1. Cu sunetul cărui instrument este comparat sufletul care plânge?
2. Despre cine scrie profetul că privește liniștit din propria locuință?
3. Ce triplă alianță spune profetul că va fi „ca o binecuvântare în mijlocul pământului”?
4. Cine și cum a strigat: „A căzut, a căzut Babilonul…!”?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, subcapitolul „Metodele de finalizare a luării deciziilor”
5. Ce le-a spus (scris) Ellen G. White pastorilor și membrilor să lase la o parte?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO