[vineri, 28 august] Un gând de încheiere

„În Hristos se vede duioșia păstorului, iubirea părintelui și mila nemărginită a unui Mântuitor plin de îndurare. El prezintă binecuvântările Sale în cuvintele cele mai îmbietoare. El nu e mulțumit numai să enumere binecuvântările Sale, ci le prezintă în modul cel mai atrăgător, pentru a trezi dorința de a le avea. Tot așa trebuie să prezinte și slujitorii Lui bogățiile slavei Darului nemărginit de mare. Iubirea minunată a lui Hristos va înduioșa și va supune inimile acolo unde simpla înșirare a doctrinei nu va izbuti nimic. «Mângâiați, mângâiați pe poporul Meu», zice Dumnezeul vostru. «Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună; înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună; înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda: ’Iată Dumnezeul vostru!… El Își va paște turma ca un Păstor, va lua mieii în brațe, îi va duce la sânul Lui.’»” (Isaia 40:1,9-11) – Ellen G. White, „Hristos, Lumina lumii”, pp. 826–827

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO