[duminică, 26 iulie] Domnul Isus și făgăduința Duhului Sfânt

Când ucenicii au fost îngrijorați că El va pleca de la ei și Se va întoarce la cer, Domnul le-a dat făgăduința Duhului Sfânt. „Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite” (Ioan 16:7). Cuvântul grecesc pentru „Mângâietorul” este parakletos. Se referă la „cineva care merge alături de” cu scopul de a ajuta. Una dintre atribuțiile principale ale Duhului Sfânt este de a merge alături de toți credincioșii pentru a le da putere și a-i călăuzi în misiunea lor. Când dăm mărturie pentru Hristos, nu suntem singuri. Duhul Sfânt ne este alături pentru a ne îndruma spre căutătorii cu inimă sinceră. El le pregătește inima încă înainte să-i întâlnim. El ne îndrumă în alegerea cuvintelor, convinge mintea căutătorilor și îi întărește pentru a răspunde la îndemnurile Sale.

 

1. Ce ne spun următoarele versete despre lucrarea Duhului Sfânt?

 

Ioan 15:26,27 

„26 Cândva veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. 27 Şi voi de asemenea veţi mărturisi, pentru că aţi fost cu Mine de la început”.

 

Ioan 16:8

„Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata”.

 

Duhul Sfânt mărturisește despre Domnul Isus. Obiectivul Său este de a-i conduce pe cât mai mulți oameni la Mântuitorul. Misiunea Sa este aceea de a-L proslăvi pe Isus. El îi convinge pe credincioși de responsabilitatea lor de a da mărturie; El ne deschide ochii ca să vedem posibilități în oamenii din jurul nostru și lucrează la inima lor pentru ca mesajul Evangheliei să fie primit. Evanghelia după Ioan afirmă clar: „El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul” (Ioan 16:8). Deci El mișcă inima pentru a-l face pe om conștient că s-a înstrăinat de Dumnezeu și că are nevoie de pocăință. De asemenea, El dovedește lumea vinovată în ce privește „neprihănirea”. Nu doar că ne descoperă păcatul, ci Duhul Sfânt ne și învață cu privire la neprihănire. Ne dezvăluie măreția neprihănirii Domnului Isus în contrast cu natura noastră întinată. Duhul Sfânt ne arată nu doar cât de răi suntem, ci și cât de bun, generos, milos și iubitor este Domnul Isus și tot El ne modelează după chipul divin.

 

A da mărturie înseamnă pur și simplu să cooperăm cu Duhul Sfânt pentru slava Mântuitorului. În puterea Duhului Sfânt și sub călăuzirea Sa, noi mărturisim despre Isus cel minunat care ne-a transformat viața.

 

În dorința de a lucra pentru oameni, să ne amintim mereu că nu noi îi convertim pe oameni, ci doar Duhul Sfânt!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO