[sâmbătă, 23 mai] Cartea Geneza și facerea lumii (II)

 

 

Text de memorat:

 

Psalmii 19:1

”Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.”

 

Mulți gânditori de seamă au fost inspirați de Scriptură să cerceteze lumea creată a lui Dumnezeu; ca un rezultat a apărut știința modernă. Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle și alți mari oameni de știință au crezut că prin lucrările lor au descoperit și mai mult despre opera lui Dumnezeu.

 

Totuși, după Revoluția Franceză, știința secolului XIX a început să facă tranziția de la o viziune teistă asupra lumii la una bazată pe naturalism și materialism, adesea fără a lăsa loc supranaturalului. Aceste idei filozofice au fost popularizate de cartea lui Charles Darwin, Originea speciilor (1859). De la acea vreme, știința s­-a distanțat foarte mult de temelia sa biblică, ajungându­-se astfel la o reinterpretare radicală a relatării din Geneza.

 

Ne prezintă Biblia o viziune demodată, neștiințifică despre cosmologie? Relatarea biblică a fost doar împrumutată de la națiunile păgâne înconjurătoare? A fost Biblia condiționată cultural de loc și timp sau natura sa inspirată ne înalță gândirea pentru a putea pricepe natura cu totul divină a originii noastre?

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Psalmii 104–110 
1. Ce face Domnul să crească pentru vite și pentru nevoile omului?
2. Din ce cauză a fost „spurcată” țara lui Israel?
3. Ce a făcut Domnul sufletului însetat și celui flămând?
4. Cine și de ce stă la dreapta săracului?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Mijloacele de prezentare a adevărului”
5. Ce metodă de prezentare a adevărului aprecia Ellen White și despre care spunea că va fi folosită din ce în ce mai mult în lucrarea finală?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO