[duminică, 24 mai] Este Pământul plat?

 

 

Se știe că, în lumea antică, mulți credeau că Pământul este plat. Totuși, din diverse motive bine întemeiate, majoritatea oamenilor au înțeles că Pământul este rotund. Chiar și în zilele noastre sunt persoane care pretind că Biblia ne învață că pământul este plat.

 

1. Care este contextul următoarelor versete? Ne învaţă cumva că Pământul este plat?

 

Apocalipsa 7:1

”După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac.”

 

Apocalipsa 20:7,8

”7 Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat 8 şi va ieşi din temniţa lui ca să înşele neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.”

 

Ioan, autorul acestor versete, scrie o profeție referitoare la timpul sfârșitului în care descrie patru îngeri din cer „care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului.” El a repetat cuvântul „patru” de trei ori pentru a face legătura între îngeri și cele patru puncte cardinale.

 

Pe scurt, el folosește un limbaj figurat, la fel cum facem și noi când spunem, de exemplu, „soarele apune” sau „vântul bate din est”. A insista pe o interpretare literală a acestor versete profetice când contextul ne indică o idee figurată a punctelor cardinale nord, sud, est și vest înseamnă a scoate din context aceste pasaje și a spune că sugerează ceva ce, de fapt, nu sugerează. Când Isus a spus: „Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele” (Matei 15:19), El nu vorbea despre fiziologia umană sau despre inima propriu­-zisă. El folosea o figură de stil pentru a prezenta un adevăr moral.

 

2. Ce învăţăm din următoarele texte despre forma Pământului?

 

 

Iov 26:7-10

”7 El întinde miazănoaptea asupra golului şi spânzură Pământul pe nimic. 8 Leagă apele în norii Săi şi norii nu se sparg sub greutatea lor. 9 Acoperă faţa scaunului Său de domnie şi Îşi întinde norul peste el. 10 A tras o boltă pe faţa apelor, ca hotar între lumină şi întuneric.”

 

Isaia 40:21,22

”21 Nu ştiţi? N-aţi auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-aţi gândit niciodată la întemeierea pământului? – 22 El şade deasupra cercului pământului şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o mahramă subţire şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el.”

 

În Iov 26, Pământul este prezentat ca fiind suspendat în spațiu, iar Isaia afirmă că Pământul este rotund.

 

Imaginează-ți că ai fi trăit cu mii de ani în urmă. Ce dovezi ai fi avut că Pământul se mișcă? Ți s-ar fi părut mai degrabă că stă nemișcat? Ce argumente ai fi putut aduce că Pământul este rotund sau plat?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO