Marile puteri şi poporul lui Dumnezeu

 Chiar şi din cei înţelepţi, mulţi vor cădea, ca să fie încercaţi, curăţiţi şi albiţi până la vremea sfârşitului, căci sfârşitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. (Daniel 11:35)

Trebuie să stabilim câteva puncte importante chiar de la începutul acestui capitol. În primul rând, Daniel 11 este în paralel cu schemele profetice prezentate în capitolele anterioare ale cărții. Mesajul profetic din capitolele 2, 7, 8, și 9 se întinde din zilele profetului până în timpul sfârșitului. În al doilea rând, apare o succesiune de puteri mondiale, puteri care adesea îl asupresc pe poporul lui Dumnezeu. În al treilea rând, punctul culminant al fiecărei scheme profetice este fericit. În Daniel 2, piatra distruge statuia; în Daniel 7, Fiul omului primește împărăția, iar în Daniel 8 și 9, sanctuarul ceresc este curățit prin lucrarea lui Mesia.

Capitolul 11 respectă aceste trei puncte de bază. Primul: capitolul începe cu împărații persani și le prezintă soarta și timpul sfârșitului, când împăratul de la miazănoapte atacă muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. A doilea punct: descrie o succesiune de bătălii între împăratul de la miazănoapte și împăratul de la miazăzi și vedem ce efect au acestea asupra poporului lui Dumnezeu. Al treilea: capitolul se încheie cu un final fericit, când „muntele cel slăvit și sfânt” (Daniel 11:45) va aduce sfârșitul împăratului de la miazănoapte. Această încheiere pozitivă semnalează sfârșitul răului și așezarea Împărăției veșnice a lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO