Profețiile despre Siria și Egipt

3. Ce ni se descoperă în Daniel 11:5-14?

Daniel 11:5-14
5 Împăratul de la miazăzi va ajunge tare. Dar unul din mai-marii lui va fi şi mai tare decât el şi va domni întemeind o mare împărăţie.
6 După câţiva ani, se vor uni, şi fata împăratului de la miazăzi va veni ca nevastă la împăratul de la miazănoapte, ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere şi nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ţine piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei şi cu cel ce s-a legat cu ea.
7 În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar din aceeaşi rădăcină cu ea şi va veni împotriva oştirii Siriei, da, va intra în cetăţuia împăratului de la miazănoapte, va face ce va voi cu ea şi va fi biruitor.
8 Va ridica şi va strămuta în Egipt, odată cu prinşii de război, chiar şi pe dumnezeii şi chipurile lor turnate, împreună cu vasele lor scumpe de argint şi de aur. Apoi va lăsa câţiva ani în pace pe împăratul de la miazănoapte.
9 Acesta va porni împotriva împărăţiei împăratului de la miazăzi, dar se va întoarce iarăşi în ţara sa.
10 Totuşi fiii săi vor începe iarăşi războiul şi vor strânge o mare mulţime de oşti, care va înainta, se va revărsa ca un râu care iese din matcă şi-l vor împinge iarăşi înapoi până la cetăţuie.
11 Împăratul de la miazăzi, mâniat de aceasta, va ieşi şi se va lupta cu împăratul de la miazănoapte; va ridica o mare oştire, dar oştile împăratului de la miazănoapte vor fi date în mâinile lui şi nimicite.
12 Atunci, inima împăratului se va îngâmfa, va doborî zece mii, dar tot nu va birui.
13 Căci împăratul de la miazănoapte se va întoarce şi va strânge o oştire mai mare decât cea dintâi şi, după câtăva vreme, după câţiva ani, va porni în fruntea unei mari oştiri bine înarmate.
14 În vremea aceea, se vor ridica mulţi împotriva împăratului de la miazăzi, şi o ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula, ca să împlinească vedenia, dar vor cădea.

După moartea lui Alexandru cel Mare, marele imperiu al Greciei a fost împărțit celor patru generali ai săi. Doi dintre ei – Seleucus în Siria (nord) și Ptolemeu în Egipt (sud) – au reușit să pună temeliile unor dinastii care apoi au luptat una împotriva alteia pentru control.

Majoritatea cercetătorilor Bibliei înțeleg războaiele dintre împăratul de la miazănoapte și împăratul de la miazăzi profetizate în Daniel 11:5-14 ca făcând referire la multele bătălii în care au fost implicate aceste două dinastii.
Profeția spunea că vor exista încercări de a uni aceste două dinastii prin căsătorie, dar alianța avea să fie de scurtă durată (Daniel 11:6). Antiohus al II-lea Theos (261–246 î.Hr.), nepotul lui Seleucus I, s-a căsătorit cu Berenice, una dintre fiicele împăratului Egiptului, Ptolemeu al II-lea Philadelphus, totuși acea înțelegere nu a durat. Conflictul care îi implica direct pe copiii lui Dumnezeu a fost reluat. Astfel, Daniel 11 vorbește despre evenimente importante care urmau să aibă implicații în viața poporului lui Dumnezeu în secolele de după dispariția din scenă a profetului Daniel.

Din nou, putem întreba de ce Domnul ne descoperă înainte de vreme toate aceste detalii despre războaie în care împărății au luptat una împotriva alteia pentru supremație în acea parte a lumii. Motivul este simplu: aceste războaie au afectat și poporul lui Dumnezeu. De aceea, Domnul a arătat mai dinainte multele probleme cu care urma să se confrunte poporul lui Dumnezeu în viitor. De asemenea, Dumnezeu este Domnul istoriei și, atunci când comparăm scrierile profetice cu evenimentele istorice, putem vedea din nou că acest cuvânt profetic s-a împlinit întocmai. Dumnezeul care prezice vicisitudinile acestor împărății eleniste care luptă una împotriva alteia este Dumnezeul care cunoaște viitorul. El merită toată încrederea și credința noastră. El este un Dumnezeu mare, nu un idol al imaginației umane. El nu este doar Cel care conduce cursul evenimentelor istorice, ci poate să conducă și viața noastră dacă Îi permitem.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO