Roma

5. Cine este puterea care avea să apară după Roma imperială?

Daniel 11:29-39
29. La o vreme hotărâtă, va porni din nou împotriva împăratului de la miazăzi, dar, de data aceasta, lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte.
30. Ci nişte corăbii din Chitim vor înainta împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sân, ci, la întoarcere, se va înţelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt.
31. Nişte oşti trimise de el vor veni şi vor spurca Sfântul Locaş, cetăţuia, vor face să înceteze jertfa necurmată şi vor aşeza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin linguşiri pe cei ce rup legământul.
32. Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi.
33. Înţelepţii poporului vor învăţa pe mulţi. Unii vor cădea, pentru o vreme, loviţi de sabie şi de flacără, de robie şi de jaf.
34. Când vor cădea, vor fi ajutaţi puţin, şi mulţi se vor uni cu ei din făţărnicie.
35. Chiar şi din cei înţelepţi, mulţi vor cădea, ca să fie încercaţi, curăţiţi şi albiţi până la vremea sfârşitului, căci sfârşitul nu va fi decât la vremea hotărâtă.
36. Împăratul va face ce va voi; se va înălţa, se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii şi va spune lucruri nemaiauzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor şi va propăşi până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini.
37. Nu va ţine seamă nici de dumnezeii părinţilor săi, nici de dorinţa femeilor; cu un cuvânt, nu va ţine seamă de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toţi.
38. În schimb, va cinsti pe dumnezeul cetăţuilor; acestui dumnezeu, pe care nu-l cunoşteau părinţii săi, îi va aduce cinste cu aur şi argint, cu pietre scumpe şi lucruri de preţ.
39. Cu ajutorul acestui dumnezeu străin va lucra împotriva locurilor întărite; cui îl va recunoaşte, îi va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulţi şi le va împărţi moşii ca răsplată.

Daniel 11:29-39 se referă la un nou sistem de putere. Deși acest sistem este de fapt o continuare a Imperiului Roman păgân și moștenește unele caracteristici ale predecesorului său, în unele aspecte este totuși diferit. Biblia ne spune că „de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte” (vers. 29). Dacă privim în continuare vedem că acest sistem acționează ca o putere religioasă. El își îndreaptă atacul în special asupra lui Dumnezeu și asupra poporului Său.

Să vedem câteva dintre caracteristicile și acțiunile acestui „împărat”:
– El va fi „mânios împotriva legământului sfânt” (vers. 30). Cu siguranță că aceasta este o referire la legământul mântuirii, iar împăratul se opune.
– Va trimite forțe care vor „spurca Sfântul Locaș” și vor face să înceteze „jertfa necurmată” (vers. 31). În Daniel 8, se spunea despre cornul cel mic că a surpat temelia „Locașului celui Sfânt” și a smuls „jertfa necurmată” (vers. 11).
Acesta trebuie înțeles ca un atac spiritual împotriva lucrării lui Hristos în sanctuarul ceresc.
– Ca o consecință a atacului său împotriva sanctuarului, această putere va aduce „urâciunea pustiirii” în Templul lui Dumnezeu. Expresia paralelă „nelegiuirea pustiirii” arată spre apostazia și răzvrătirea cornului mic (Daniel 8:13).
– Această putere persecută poporul lui Dumnezeu: „Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea, ca să fie încercați, curățiți și albiți, până la vremea sfârșitului” (Daniel 11:35). Acest lucru ne reamintește de cornul cel mic, care a doborât la pământ o parte din oștire și din stele și le-a călcat în picioare (Daniel 8:10; compară cu 7:25).
– Acest împărat „se va înălța, se va slăvi mai presus de toți dumnezeii și va spune lucruri nemaiauzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor” (Daniel 11:36). Deloc surprinzător, cornul cel mic va vorbi „cu trufie” (Daniel 7:8), chiar împotriva lui Dumnezeu (vers. 25).

Ar putea fi amintite și alte asemănări, dar, pe baza celor citite în Daniel 7 și 8, cine este această putere și de ce este atât de important pentru noi, în ciuda presiunilor sociale, să o identificăm?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO