Atacul asupra sanctuarului

3. Ce ni se spune că va face cornul cel mic?

Daniel 8:10-12
10. S-a înălţat până la oştirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oştirea aceasta şi din stele şi le-a călcat în picioare.
11. S-a înălţat până la căpetenia oştirii, i-a smuls jertfa necurmată şi i-a surpat locul locaşului său celui sfânt.
12. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârşit împotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adevărul la pământ şi a izbutit în ce a început.

În Daniel 8:10, cornul cel mic încearcă să „copieze”, la nivel spiritual, eforturile constructorilor Turnului Babel (Geneza 11:4). Termenii „oștire” și „stele” pot desemna poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Israel este numit „oștirea Domnului” (Exodul 12:41). Daniel îi prezintă pe copiii credincioși ai lui Dumnezeu ca stele strălucitoare (Daniel 12:3). În mod evident, aici nu este vorba de un atac literal asupra corpurilor cerești, ci despre persecutarea copiilor lui Dumnezeu, a căror „cetățenie este în ceruri” (Filipeni 3:20). Deși mii de creștini au fost uciși de împărații păgâni, relatarea se concentrează pe acţiunile cornului mic îndreptate împotriva sanctuarului. Împlinirea finală a acestei profeții trebuie să fie legată de Roma papală și persecuția exercitată de ea de-a lungul secolelor.

De asemenea, Daniel 8:11 vorbește despre „căpetenia oștirii” (n.tr.: prințul oștirii, KJV), care în alt loc este numit de Daniel „Unsul” (Daniel 9:25; n.tr.: Prințul Mesia, KJV), „voievodul vostru Mihail” (Daniel 10:21 – prințul Mihail, KJV) și „marele voievod Mihail” (Daniel 12:1). Această expresie nu poate fi folosită pentru nimeni altcineva decât pentru Isus Hristos. El este Prințul „oștirii” menționate mai sus și Marele-Preot din ceruri. Astfel, papalitatea și sistemul religios pe care îl reprezintă umbresc și încearcă să preia rolul preoțesc al lui Isus.

În Daniel 8:11, „jertfa necurmată” amintește ce se întâmpla în sanctuarul pământesc pentru a marca aspectele diverse și continue ale serviciilor ceremoniale – jertfele și mijlocirea. Prin aceste servicii, păcătoșii erau iertați și păcatele lor erau transferate asupra sanctuarului. Acest sistem pământesc reprezenta lucrarea de mijlocire a lui Hristos în sanctuarul ceresc. După cum arată profeția, papalitatea a schimbat mijlocirea lui Hristos cu mijlocirea preoților. Prin această închinare falsă, cornul cel mic „atacă” lucrarea de mijlocire a lui Hristos din sanctuar.

„Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început” (Daniel 8:12). Însuși Isus spune despre El că este adevărul (Ioan 14:6) și ne îndreaptă privirea spre Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărul (Ioan 17:17). Papalitatea a interzis traducerea Bibliei în limba poporului, a pus interpretarea Bibliei sub autoritatea bisericii și a ridicat tradiția la același nivel cu Biblia în teorie, dar, în practică, tradiția este pusă mai sus decât Biblia ca îndreptar suprem al credinței.

De ce trebuie să cunoaștem și să respectăm adevărul biblic, mai presus decât tradiția?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO