Judecata a început

După viziunea despre cele patru animale și activitățile cornului mic, profetul a văzut o scenă a judecății din ceruri (Daniel 7:9,10,13,14). Când curtea se întrunește, sunt aduse niște scaune de domnie și un Îmbătrânit de zile Se așază.
După cum ne arată această scenă cerească, mii și mii de ființe cerești slujesc înaintea celui Îmbătrânit de zile, judecata începe și cărțile sunt deschise.

Un aspect important al acestei judecăți este că are loc după perioada de o mie două sute șaizeci de ani de activitate a cornului mic (538–1798 d.Hr.), dar înainte de instaurarea Împărăției finale a lui Dumnezeu. De fapt, în viziune apare de trei ori următoarea secvență:

Faza cornului mic (538–1798);

Judecata cerească;

Împărăția veșnică a lui Dumnezeu.

4. În ce fel va fi această judecată în beneficiul poporului lui Dumnezeu?

Daniel 7:13,14,21,22,26,27
13. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.
14. I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.
21. Am văzut, de asemenea, cum cornul acesta a făcut război sfinţilor şi i-a biruit,
22. până când a venit Cel Îmbătrânit de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalt, şi a venit vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia.
26. Apoi va veni judecata şi i se va lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna.
27. Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!’

Vechiul Testament descrie mai multe judecăți de la sanctuar și templu, dar judecata la care se face referire aici este diferită. Aceasta este o judecată cosmică, ce are de-a face nu doar cu cornul cel mic, ci și cu sfinții Celui Preaînalt, care, în cele din urmă, vor primi Împărăția.

Daniel 7 nu descrie judecata și nu prezintă detalii despre începutul sau încheierea ei. Dar sugerează că judecata începe chiar la începutul atacului cornului mic împotriva lui Dumnezeu și a poporului Său. Aici se dorește scoaterea în evidență a faptului că această judecată are proporții cosmice. Din Daniel 8 și 9 vom învăța despre timpul în care începe și vom vedea că ea are de-a face cu Ziua Ispășirii din ceruri, curățirea sanctuarului ceresc. Învățătura pe care o luăm de aici este că, în mod sigur, va exista o judecată preadventă în ceruri care va fi în favoarea poporului lui Dumnezeu (vers. 22).

Ce a realizat Isus la cruce pentru noi ca să putem înțelege siguranța pe care o putem avea în ziua judecății? (Vezi Romani 8:1.)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO