Testul final

5. Care este motivul biruinţei celor patru tineri?

Daniel 1:17-21
17. Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri şi înţelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele.
18. La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadneţar.
19. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar, între toţi tinerii aceia, nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria. De aceea ei au fost primiţi în slujba împăratului.
20. În toate lucrurile care cereau înţelepciune şi pricepere şi despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toţi vrăjitorii şi cititorii în stele care erau în toată împărăţia lui.
21. Aşa a dus-o Daniel până în anul întâi al împăratului Cirus.

6. Cine a pus înţelepciunea în negura norilor sau cine a dat pricepere întocmirii văzduhului?

Proverbele 2:6
Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.

Iacov 1:5
Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.

După trei ani de instruire în „Universitatea Babilonului”, cei patru evrei au fost aduși înaintea împăratului pentru testul final. Ei nu doar că au fost mai sănătoși decât ceilalți învățăcei, ci i-au întrecut în știință și înțelepciune.
Cei patru au fost angajați de îndată să îi slujească împăratului. Să nu uităm că această „știință și înțelepciune” cu siguranță că avea și elemente păgâne în ea. Totuși ei au învățat și, evident, au învățat foarte bine, chiar dacă nu credeau în așa ceva.

Probabil Nebucadnețar credea că această realizare se datora și alimentației oferite de el la palat, și programului de instruire urmat de cei patru tineri. Totuși Daniel și prietenii lui știau, iar relatarea biblică ne arată clar, că rezultatele lor superioare nu se datorau sistemului babilonian. Totul venea de la Dumnezeu. Ce exemplu puternic, care ne arată ce poate face Dumnezeu pentru cei care se încred în El! Nu ar trebui să ne temem de puterea covârșitoare a presei, a guvernelor și a altor instituții care pot amenința să ne distrugă identitatea de copii ai lui Dumnezeu. Dacă ne punem încrederea în Dumnezeu, putem fi siguri că El ne va susține în momentele dificile și ne va păzi în orice situație. Important este să facem alegeri corecte când ne este amenințată credința.

În Daniel 1 putem găsi câteva lecții importante despre Dumnezeu:
(1) El Se află la cârma istoriei.
(2) El dă înțelepciune pentru ca noi să putem naviga în mediul ostil al culturii și societății.
(3) Domnul îi onorează pe cei care se încred în El cu toată inima lor şi o dovedesc şi prin stilul de viață.

Acest capitol se încheie cu afirmația: „Așa a dus-o Daniel până în anul întâi al împăratului Cirus” (Daniel 1:21). Menționarea lui Cirus aici este importantă, pentru că oferă o rază de speranță în experiența lor de robie. Cirus a fost ales de Dumnezeu să elibereze poporul Său și să îi permită să se întoarcă în Ierusalim. Deși începe vorbind despre înfrângere și exil, capitolul se încheie cu o licărire de speranță pentru întoarcerea acasă. Acesta este Dumnezeul nostru: chiar și în cele mai grele momente ale vieții noastre, El deschide întotdeauna o fereastră de speranță ca să putem vedea slava și bucuria care se ascund dincolo de suferință și durere.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO