Timpul împlinirii profețiilor

Un alt concept important de care trebuie să ținem cont când studiem cartea Daniel este abordarea istoricistă a profețiilor apocaliptice. Această abordare poate fi înțeleasă mai bine dacă o comparăm cu teoriile opuse – preterismul, futurismul și idealismul.

Preterismul tinde să privească evenimentele profetice anunțate în Daniel ca petrecute în trecut.

Futurismul susține că aceste profeții încă așteaptă o împlinire viitoare.

Idealismul susține că profețiile apocaliptice sunt simboluri ale realităților spirituale fără vreo referință istorică.

Spre deosebire de acestea, istoricismul susține că în profeția apocaliptică Dumnezeu ne dezvăluie o secvență neîntreruptă a istoriei din timpul profetului până în timpul sfârșitului. Studiind cartea Daniel vom vedea că fiecare viziune majoră din această carte (Daniel 2, 7, 8, 11) repetă această cronologie istorică din perspective diferite și cu detalii noi. Pionierii adventiști, inclusiv Ellen G. White, au înțeles profețiile biblice din Daniel și Apocalipsa din perspectiva istoricismului.

3. În limbaj profetic, ce reprezintă de obicei o „zi”?

Numeri 14:34
După cum în patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre, adică un an de fiecare zi, şi veţi şti atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi.

Ezechiel 4:5,6
5. Îţi voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor, şi anume trei sute nouăzeci de zile în care să porţi nelegiuirea casei lui Israel.
6. După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă şi poartă nelegiuirea casei lui Iuda patruzeci de zile; îţi pun câte o zi pentru fiecare an.

Când studiem cartea Daniel, să nu uităm că timpul profetic este măsurat conform principiului un an pentru o zi, adică o zi profetică este echivalentul unui an istoric. Astfel, profeția despre două mii trei sute de seri și dimineți (Daniel 8:14) trebuie înțeleasă ca făcând referire la două mii trei sute de ani, iar cea despre șaptezeci de săptămâni (Daniel 9:24­-27), ca referindu­se la patru sute nouăzeci de ani.

Această cronologie pare să fie corectă din câteva motive evidente:

(1) Viziunile sunt simbolice, deci și perioadele de timp indicate trebuie să fie simbolice.
(2) Deoarece evenimentele din aceste vedenii se desfășoară pe perioade lungi, în unele cazuri chiar până „la timpul sfârșitului”, perioadele de timp reale din aceste profeții ar trebui interpretate la fel.
(3) Principiul an-­zi este confirmat de cartea Daniel – profeția despre șaptezeci de săptămâni începe în zilele împăratului Artaxerxes și duce la venirea lui Isus ca Mesia.

Unele profeţii se întind pe sute, chiar mii de ani. Avem de învăţat de aici despre răbdare!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO