În cetatea sfântă

8. De ce a trebuit să se tragă la sorți pentru a stabili cine să locuiască în Ierusalim și cine în celelalte cetăți? Neemia 11:1,2

Neemia 11:1-2
1. Căpeteniile poporului s-au aşezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorţi, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea sfântă, iar ceilalţi să locuiască în cetăţi.
2. Poporul a binecuvântat pe toţi cei ce au primit de bunăvoie să locuiască la Ierusalim.

Ce ne învață Neemia 11? Era necesar ca locuitorii Ierusalimului să fie dintre cei nou-veniți, care se întorseseră din robie. În aparență, era mai ușor să trăiești la sat decât în cetate. Oamenii aveau terenul lor, moștenit de la înaintașii lor. A-l abandona și a se muta în Ierusalim era un sacrificiu și mulți s-ar fi simțit îndreptățiți să creadă că erau „smulși din rădăcini” dacă plecau. Viața venea cu noi provocări și stilul de viață în cetate era cu totul diferit de traiul la țară. Întotdeauna, mutarea într-un loc nou, necunoscut, este dificilă.

Este greu să te muți într-un alt oraș sau într-o altă țară, unde trebuie să fie vestită Evanghelia. Misiunea în orașe cere dispoziția de a înfrunta surprize și greutăți.

„Lucrătorii noștri nu înaintează cum ar trebui. Conducătorii noștri nu-și dau seama de lucrarea care trebuie făcută. Când mă gândesc la orașele în care s-a făcut atât de puțin și în care se află mii de oameni care ar trebui să fie avertizați cu privire la apropiata venire a Mântuitorului, sunt cuprinsă de o puternică dorință de a vedea bărbați și femei pornind la lucrare în puterea Duhului Sfânt, umpluți de iubirea Domnului Hristos pentru sufletele care stau să piară.” – Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 7, p. 40

9. De ce este menționată o listă lungă de preoți și leviți în cartea lui Neemia? Care este legătura dintre ei și consacrarea zidului Ierusalimului descrisă în a doua parte a capitolului 12? Neemia 12

Dumnezeu dorește ca lucrurile să fie făcute în ordine. Mai întâi este nevoie de oameni consacrați pentru a se putea face lucruri mărețe. Aceste familii de preoți l-au ajutat pe Neemia să construiască zidurile fără intervenții din exterior, ca să se poată închina în siguranță Dumnezeului celui viu în templu. Zidurile erau importante pentru siguranță, dar, fără preoți devotați, adevărata închinare era în pericol. De aceea, toți oamenii, în diversele responsabilități, aveau câte un rol anume de îndeplinit.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO