„În cetățile lor”

3. Privește la listele din Ezra 2 și Neemia 7. Ce observi acolo?

Repetarea listei din Ezra 2 (a celor întorși din robia babiloniană cu Zorobabel și Iosua) în Neemia 7 este intenționată. Din nou, aceste liste ni se pot părea plictisitoare, dar ele ne descoperă ceva important – Dumnezeu Se îngrijește de fiecare detaliu care pentru noi poate părea neinteresant.

Zidurile Ierusalimului erau terminate și textul biblic ne demonstrează că în prima generație a celor întorși, generația Ezra–Neemia, cu toții au contribuit la această mare realizare, deși doar Dumnezeu le-a dat acest succes. Noua generație a construit pe realizările generației anterioare, deși misiunea ei era complicată, cu multe obstacole și nu a fost îndeplinită în timpul propus.

Conducerea lui Ezra și Neemia a fost valoroasă, dar și poporul și-a făcut datoria. Fiecare grup s-a implicat în diverse lucrări realizate în diverse momente, iar rezultatul a fost impresionant. Începutul (Ezra 2) este legat de sfârșit (Neemia 7) și nu numai templul a fost reconstruit, ci şi Ierusalimul a fost renovat și bine consolidat.

4. Ce ne spune Biblia despre succesul lor în a împlini voia lui Dumnezeu? Neemia 7:73

Neemia 7:73
Preoţii şi leviţii, uşierii, cântăreţii, oamenii din popor, slujitorii Templului şi tot Israelul s-au aşezat în cetăţile lor.

Preoţii şi leviţii… şi tot Israelul s-au așezat în cetățile lor.” În multe privințe, întoarcerea lor și reconstruirea au fost uimitoare. În urmă cu mulți ani, ţara fusese cucerită, capitala era pustiită, templul era dărâmat, iar acum poporul se întorsese în aceea țară și reconstruise cetatea-capitală, cu zidul ei, totul, inclusiv templul. Probabil că şi israeliţii, și cei din jur considerau aceasta o minune. Totul a fost făcut conform cu voia și făgăduințele lui Dumnezeu.

Sunt lucruri în viața ta care par lipsite de speranță și zadarnice, dar pentru care încă te încrezi în Dumnezeu ca să le rezolve?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO