La lucru, având arma în mână

7. Ce au făcut iudeii sub conducerea lui Neemia pentru a se opune împotrivirii? De ce a fost important ca ei să se pregătească să lupte în loc să nu facă nimic, crezând că Dumnezeu îi va proteja?

Neemia 4:13,14
13. De aceea am pus în locurile cele mai de jos dinapoia zidului şi în locurile tari poporul, pe familii, i-am aşezat pe toţi cu săbiile, suliţele şi arcurile lor.
14. M-am uitat şi, sculându-mă, am zis mai marilor, dregătorilor şi celuilalt popor: „Nu vă temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare şi înfricoşat şi luptaţi pentru fraţii voştri, pentru fiii voştri şi fetele voastre, pentru nevestele voastre şi pentru casele voastre!”

Neemia 4:16-20
16. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu suliţe, cu scuturi, cu arcuri şi cu platoşe. Căpeteniile erau înapoia întregii case a lui Iuda.
17. Cei ce zideau zidul şi cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta ţineau arma.
18. Fiecare din ei, când lucra, îşi avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiţă stătea lângă mine.
19. Am zis mai marilor, dregătorilor şi celuilalt popor: „Lucrarea este mare şi întinsă, şi noi suntem risipiţi pe zid, departe unii de alţii.
20. La sunetul trâmbiţei să vă strângeţi la noi, spre locul de unde o veţi auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi.”

După multe întreruperi, poporul a început din nou lucrul. Iudeii s-au rugat și Neemia a pus pază. Oamenii făceau de pază cu rândul, ziua şi noaptea, ca să fie pregătiți pentru atacurile iminente. Neemia a organizat poporul în jurul cetății cu arme, astfel încât fiecare familie era pregătită să lupte. Mai mult, el i-a împărțit pe slujitorii lui în două grupuri, un grup care lucra și un grup care ținea armele. S-a mai dat și o îndrumare specială pentru cei care lucrau pe ziduri, ei fiind cel mai aproape de pericol. Fiecare constructor ținea cu o mână sabia și cu cealaltă punea cărămizi sau pietre și mortar pe zid. Ei erau pregătiți să facă față împotrivirii. Ei și-au făcut partea lor, iar Domnul a făcut restul. Credința lui Neemia în protecția lui Dumnezeu ne inspiră. Totuși el nu s-a așezat confortabil, așteptând ca Dumnezeu să facă totul. Ei s-au pregătit să facă tot ce puteau mai bine.

Cele două pasaje: „Nu vă temeți de ei! Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre” (vers. 13,14) și „Dumnezeul nostru va lupta pentru noi” (vers. 19,20) sunt cele mai inspiratoare afirmații pe care le găsim în Biblie.

Iudeii ar fi putut să se oprească din nou din cauza opoziției care persista, dar, de această dată, în loc să fie cuprinși de teamă, ei s-au ținut strâns de făgăduința că Dumnezeu avea să lupte pentru ei. Când și noi întâmpinăm opoziție faţă de Numele Domnului, faţă de credința noastră sau de lucrarea la care ne-a chemat Domnul, ar trebui să ne amintim că „Dumnezeu va lupta pentru noi”.

În final, iudeii și-au dat seama că Domnul îi susţinea în lucrarea pe care o făceau și aceasta le-a dat curajul de a merge înainte.

De ce este important să știi că ceea ce faci este voia lui Dumnezeu? Cum pot să știi acest lucru?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO