Manifestarea opoziției

1. De ce crezi că iudeii au refuzat ajutorul altor popoare la construirea templului?

Ezra 4:1-5
1. Vrăjmaşii lui Iuda şi Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un Templu Domnului Dumnezeului lui Israel.
2. Au venit la Zorobabel şi la capii de familii şi le-au zis: „Să zidim şi noi cu voi; căci şi noi chemăm ca şi voi pe Dumnezeul vostru şi-I aducem jertfe din vremea lui Esar-Hadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici.”
3. Dar Zorobabel, Iosua şi ceilalţi capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns: „Nu se cuvine să zidiţi împreună cu noi Casa Dumnezeului nostru; ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cirus, împăratul perşilor.”
4. Atunci oamenii ţării au înmuiat inima poporului lui Iuda; l-au înfricoşat ca să-l împiedice să zidească
5. şi au mituit cu preţ de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Aşa a fost tot timpul vieţii lui Cirus, împăratul perşilor, până la domnia lui Darius, împăratul perşilor.

Aparent, această cerere părea prietenoasă, binevoitoare. De ce să fi refuzat ajutorul? Într-un sens, răspunsul îl găsim chiar în verset. „Vrăjmaşii (potrivnicii)” și-au oferit ajutorul. Vrăjmaşii? Chiar acest lucru este suficient ca să înţelegem refuzul iudeilor.

De ce au fost numiți „vrăjmaşii”? În 2 Împărați 17:24-41 se spune că locuitorii Samariei şi ai împrejurimilor ei fuseseră aduşi din alte națiuni după ce populaţia din Israel, regatul din nord, a fost deportată. Apoi, împăratul Asiriei le-a trimis preoți care să îi învețe cum să se închine Dumnezeului țării, Dumnezeului lui Israel. Totuși religia rezultată includea și zeii canaaniți. De aceea, iudeii întorşi în ţară se temeau că această religie amestecată urma să fie adusă în închinarea lor de la templu. În consecință, cel mai bun și mai înţelept lucru pe care l-au putut face a fost să spună: „Nu, mulțumim.”

Să ne amintim în primul rând de ce se întâmplau toate aceste lucruri. Compromisul constant al înaintașilor lor cu religiile păgâne din jur a dus la distrugerea templului, dar și la luarea lor în captivitate. Probabil că acum, când îşi reconstruiau templul, ultimul lucru pe care și-l doreau era să se apropie din nou de popoarele din jur.

2. Ce altceva ne mai arată că alegerea cea mai bună era să refuze ajutorul?

Ezra 4:4,5
4. Atunci oamenii ţării au înmuiat inima poporului lui Iuda; l-au înfricoşat ca să-l împiedice să zidească
5. şi au mituit cu preţ de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Aşa a fost tot timpul vieţii lui Cirus, împăratul perşilor, până la domnia lui Darius, împăratul perşilor.

Gândește-te cât de ușor ar fi putut găsi motive de a accepta ajutorul. Ce clarificare aduce textul din 2 Corinteni 6:14 cu privire la aceasta?

2 Corinteni 6:14
Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?

 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO