Profeții încurajează

Din nefericire, împotrivirea cu care s-au confruntat iudeii din partea națiunilor înconjurătoare, descrisă în Ezra 4, Ezra 5, Ezra 6, le-a produs teamă și oamenii nu au mai vrut să lucreze la templu. După cum am menționat deja, evenimentele prezentate în Ezra 4:6 – 6:22 nu sunt în ordine cronologică. De aceea, vom analiza capitolul 5 înainte de 4.

3. De ce i-a trimis Dumnezeu pe profeții Hagai și Zaharia? Care a fost urmarea? Ezra 5:1-5

Ezra 5:1-5
1. Prorocii: Hagai, prorocul, şi Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda şi la Ierusalim în Numele Dumnezeului lui Israel.
2. Atunci Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, s-au sculat şi au început zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Şi împreună cu ei erau şi prorocii lui Dumnezeu, care-i ajutau.
3. În aceeaşi vreme, Tatnai, dregătorul de dincoace de Râu, Şetar-Boznai şi tovarăşii lor de slujbă au venit la ei şi le-au vorbit aşa: „Cine v-a dat învoire să zidiţi Casa aceasta şi să ridicaţi zidurile acestea?”
4. Ei le-au mai zis: „Care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta?”
5. Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Şi au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înştiinţări către Darius şi până la primirea unei scrisori de la el în această privinţă.

Iudeii încetaseră construirea deoarece le era teamă. Dar Dumnezeu îi trimisese în Iuda să reconstruiască templul și cetatea și El avea un plan. Deoarece lor le era teamă, El a trebuit să facă ceva ca să îi încurajeze. De aceea, a chemat doi profeți să intervină. Împotrivirea omenească nu Îl oprește pe Dumnezeu; deși iudeii contribuiseră la această împotrivire chiar prin acțiunile lor, Dumnezeu nu i-a părăsit. El a lucrat prin profeți ca să îi motiveze și să îi îndemne din nou la acțiune.

4. Care era solia pentru ei și ce învățătură putem lua și noi? Hagai 1

„Prorocii Hagai și Zaharia au fost ridicați să facă față crizei. Prin mărturii mișcătoare, acești soli rânduiți i-au descoperit poporului cauza necazurilor lui. Lipsa prosperității vremelnice era urmarea faptului că nu puseseră interesele lui Dumnezeu pe primul loc, au declarat profeții. Dacă israeliții L-ar fi onorat pe Dumnezeu, dacă I-ar fi dat respectul şi cinstea cuvenite, făcând din construirea Casei Sale prima lor preocupare, prin aceasta ei ar fi chemat prezența și binecuvântarea Sa.” – Ellen G. White, Profeți și regi, pp. 573– 574.
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO