Chemarea lui Dumnezeu

 „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul părinţilor noştri, care a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel Casa Domnului la Ierusalim.” (Ezra 7:27)

Îl cheamă Dumnezeu pe fiecare om la o lucrare anume? Există criterii care îi califică pe unii mai mult decât pe alții pentru o lucrare anume? Sunt aceste criterii văzute de oameni altfel decât le vede Dumnezeu? Probabil că majoritatea am răspunde da, în special la ultimele două întrebări. Există momente când Dumnezeu ne pregătește, prin educație sau prin experiențe, pentru o lucrare specifică; alteori, El ne alege să slujim doar pentru că suntem dispuși și smeriți. Nu este întotdeauna ușor să afli chemarea lui Dumnezeu în viața ta. Totuși Biblia este plină de relatări despre oameni pe care Dumnezeu i-a ales pentru o misiune specifică.

Ezra și Neemia au fost chemați de Dumnezeu la o lucrare anume: să reconstruiască ce era ruinat. Totuși, în acest caz, reconstruirea implica mai multe obiective. Ei trebuiau să-i aducă pe israeliţi la Ierusalim și să reconstruiască templul și cetatea. În același timp, trebuiau să-i învețe despre Dumnezeu și, mai presus de orice, să îi conducă înapoi la o relaţie adevărată cu El şi la devotament. A fost într-adevăr o chemare importantă din partea lui Dumnezeu.

19 octombrie – Sabatul Spiritului Profetic

1 Cronici 20–26,
Evanghelizare, subcapitolul „Locul de desfășurare a evanghelizării”

  1. Cine și de ce nu a inclus în numărătoare semințiile lui Levi și Beniamin?
  2. Cui a poruncit David să-și pună inima și sufletul să caute pe Domnul?
  3. Cine prorocea (acompaniindu-se) cu harpa?
  4. Cine păzea toate vistieriile lucrurilor sfinte?
  5. Ce a sugerat Ellen G. White cu privire la sălile publice foarte populare?

 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO