Un gând de încheiere

„Timpul venirii lui Hristos, ungerea Lui prin Duhul Sfânt, moartea Lui și vestirea Evangheliei la neamuri erau arătate cu precizie. Iudeii avuseseră privilegiul de a înțelege aceste profeții și a le recunoaște împlinirea în lucrarea lui Isus. Hristos a stăruit ca ucenicii Lui să înțeleagă însemnătatea studiului profețiilor. Referindu-Se la profeția dată lui Daniel cu privire la timpul lor, El le-a zis: «Cine citește să înțeleagă» (Matei 24:15). După înviere, El le-a explicat ucenicilor din toți profeții «ce era cu privire la El» (Luca 24:27). Mântuitorul vorbise prin toți profeții. «Duhul lui Hristos care era în ei … vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate» (1 Petru 1:11).” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 234

Studiu suplimentar: Citește cu atenție în Profeți și regi, capitolul „Venirea unui Răscumpărător”, despre profeția celor şaptezeci de săptămâni și împlinirea lor istorică.
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO