Două perioade profetice importante

Termenul „hotărâte” din Daniel 9:24: „șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte” înseamnă literal: „puse deoparte”. Deși nu mai este folosit în alt loc în Biblie, termenul tradus prin „hotărâte” apare în literatura ebraică și înseamnă „a pune deoparte” din ceva mai lung. Deoarece Daniel 8 ne prezintă profeția despre două mii trei sute de seri și dimineți, al cărei punct de începere nu este menționat în Daniel 8, putem deduce logic că atunci când capitolul următor (Daniel 9) ne vorbește despre patru sute nouăzeci de ani „hotărâți” sau „puși deoparte”, ei nu pot fi „puși deoparte” decât din cei două mii trei sute de ani profetici menționați în capitolul anterior.

4. Ce parte a vedeniei lui Daniel nu a fost explicată?

Daniel 8:14,16,26,27
14. Şi el mi-a zis: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţat!”
16. Şi am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat şi a zis: „Gabriele, tâlcuieşte-i vedenia aceasta.”
26. Iar vedenia cu serile şi dimineţile, de care a fost vorba, este adevărată. Tu, pecetluieşte vedenia aceasta, căci este cu privire la nişte vremuri îndepărtate.”
27. Eu, Daniel, am stat leşinat şi bolnav mai multe zile; apoi m-am sculat şi mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta, şi nimeni nu ştia.”

Există multe motive pentru care profeția despre cele şaptezeci de săptămâni din Daniel 9:24-27 și despre cele două mii trei sute de seri și dimineți din Daniel 8:14 sunt puse împreună: (1) ambele sunt profeții despre timp; (2) terminologia specifică „vedenie” și „înțelegere” le leagă (Daniel 8:26,27 și 9:23); (3) interpretarea ambelor profeții a fost dată de îngerul Gabriel (Daniel 8:16 și 9:21); (4) singura parte a vedeniei care nu este explicată în Daniel 8 este vedenia despre cele două mii trei sute de seri și dimineți (uneori traduse ca „zile”) din Daniel 8:14; (5) capitolul 8 conține vedenia și apoi interpretarea parțială a acesteia, în timp ce capitolul 9 include doar interpretarea, aici interpretarea singurei părți neexplicate în Daniel 8, profeția despre două mii trei sute de seri și dimineți (vers. 14), singura parte a vedeniei pe care Daniel nu a înțeles-o (vers. 27).

Informațiile din cartea Ezra completează „piesele lipsă” ale profețiilor din cartea Daniel, precizând momentul de începere a acestui timp profetic care are de-a face cu aspecte cruciale ale lucrării lui Hristos pentru noi.


 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO