Cea mai convingătoare dovadă

 Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el; ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi. Ioan 11:51.52

Săptămâna trecută am studiat despre faptul că unitatea bisericii se manifestă prin mesajul ei unitar, concentrat pe Isus ca Mântuitor şi pe adevărurile din Scriptură pe care trebuie să se pună accent în timpul sfârşitului. Noi suntem adventişti de ziua a şaptea pentru că Dumnezeu ne-a încredinţat un anumit mesaj şi ne-a chemat să-l vestim în lume.

Săptămâna aceasta ne vom îndrepta atenţia asupra manifestării unităţii bisericii prin viaţa de zi cu zi a membrilor ei şi prin misiunea îndeplinită de ei. Biserica vesteşte lumii mesajul lui Dumnezeu despre mântuire şi împăcare, iar unitatea ei este o dovadă esenţială a acestei împăcări. În această lume plină de păcat şi de răzvrătire, biserica este dovada vizibilă a lucrării de mântuire a lui Hristos şi a puterii Sale.

„Unirea cu Hristos ne uneşte pe unul cu celălalt. Unitatea aceasta este cea mai convingătoare dovadă înaintea lumii despre măreţia şi virtutea lui Hristos şi despre puterea Lui de a ridica păcatul.” – Comentariile lui Ellen G. White, Comentariul biblic AZȘ, vol. 5, p. 1148

BIBLIA ŞI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: Geneza 35–41

  1. Ce a făcut Esau cu toată familia şi averea sa?
  2. Ce mărfuri duceau cămilele ismaeliţilor care l-au cumpărat pe Iosif?
  3. Cine şi-a serbat ziua de naştere în timpul detenţiei lui Iosif?
  4. Ce vârstă avea Iosif când s-a înfăţişat înaintea lui Faraon?

Istoria mântuirii, cap. 40

  1. Cum şi-a dat seama Petru că ceea ce i se întâmplase nu fusese un vis sau o viziune?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO