„Întoarce-te, necredincioasă Israel”

Israeliţii din vechime au oscilat continuu între neascultare şi anarhie, pe de o parte, şi întoarcere la Dumnezeu şi ascultare, pe de altă parte. Acest tipar se regăseşte pe tot parcursul istoriei lor. Când respectau voinţa Domnului, erau binecuvântaţi cu pace şi cu viaţă. Când nu ascultau şi făceau ce voiau ei, viaţa lor era nefericită, marcată de războaie şi conflicte. Dumnezeu i-a avertizat cu privire la consecinţe încă dinainte de intrarea lor în Canaan şi le-a arătat cum să le evite.

1. De care binecuvântări aveau să se bucure israeliţii dacă aveau să asculte de voinţa lui Dumnezeu?

Deuteronomul 28:1-14
1. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ.
2. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău:
3. Vei fi binecuvântat în cetate şi vei fi binecuvântat la câmp.
4. Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor şi oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate.
5. Coşniţa şi postava ta vor fi binecuvântate.
6. Vei fi binecuvântat la venirea ta şi vei fi binecuvântat la plecarea ta.
7. Domnul îţi va da biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta.
8. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale şi în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
9. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ţi-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla pe căile Lui.
10. Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului şi se vor teme de tine.
11. Domnul te va copleşi cu bunătăţi, înmulţind rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul pământului tău, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.
12. Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.
13. Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini
14. şi nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceţi după alţi dumnezei şi să le slujiţi.

2. Ce lecţie găsim pentru noi în apelul lui Dumnezeu ca Israel să se pocăiască şi să se întoarcă la El? Ce învăţăm despre dragostea şi răbdarea Sa?

Ieremia 3:12-18
12. Du-te de strigă aceste cuvinte spre miazănoapte şi zi: „Întoarce-te, necredincioasa Israel, zice Domnul. Nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt milostiv, zice Domnul, şi nu ţin mânie pe vecie.
13. Recunoaşte-ţi numai nelegiuirea, recunoaşte că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat încoace şi încolo la dumnezei străini, sub orice copac verde, şi că n-ai ascultat glasul Meu, zice Domnul.
14. Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, zice Domnul; căci Eu sunt Stăpânul vostru, Eu vă voi lua, pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie, şi vă voi aduce înapoi în Sion.
15. Vă voi da păstori după inima Mea, şi vă vor paşte cu pricepere şi cu înţelepciune.
16. Când vă veţi înmulţi şi veţi creşte în ţară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului şi nu-i va mai veni nimănui în gând, nu-şi vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simţi lipsa şi nici nu vor mai face altul.
17. În vremea aceea, Ierusalimul se va numi „Scaunul de domnie al Domnului”; toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în Numele Domnului şi nu vor mai urma pornirile inimii lor rele.
18. În zilele acelea, casa lui Iuda va umbla cu casa lui Israel şi vor veni împreună din ţara de la miazănoapte în ţara pe care am dat-o în stăpânire părinţilor voştri.

Dumnezeu Şi-a păstrat dragostea, îndurarea şi generozitatea faţă de copiii Săi, în ciuda răzvrătirii, dezbinării şi idolatriei lor. El îi cheamă fără încetare să se întoarcă la El şi să se pocăiască de nelegiuirea lor. Şi le promite iar şi iar refacere şi speranţă pentru viitor.

Prorocul a rostit cuvintele acestea într-o perioadă de mare neglijare a Cuvântului lui Dumnezeu. În ciuda reformelor începute de Iosia, israeliţii, în majoritatea lor, nu simţeau nevoia spirituală de a fi ascultători de Dumnezeu. Păcatele lor, idolatria şi viaţa lor egoistă îi duseseră la dezastru în plan spiritual şi politic. Cu cât se îndepărtau mai mult de voia lui Dumnezeu, cu atât mai sumbru le era viitorul. Dar, prin Ieremia, Dumnezeu i-a chemat să se întoarcă. Le pregătise un viitor frumos şi dorea să le redea prosperitatea, unitatea şi sănătatea. Aceasta însă doar dacă aveau să trăiască prin credinţă şi să facă dovada credinţei lor.

Cum a fost viața ta când ai ascultat de Dumnezeu și cum a fost când nu ai ascultat de El?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO