Cauzele discordiei

 Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea. Proverbele 9:10

Profeții din Vechiul Testament i-au chemat în repetate rânduri pe israeliți să asculte de cerințele lui Dumnezeu. Neascultarea și nepăsarea aveau să conducă la apostazie și discordie. Ascultarea de legile lui Dumnezeu avea menirea să-i protejeze de consecințele naturale ale păcatului și să-i sfințească în mijlocul multelor popoare străine. Respectarea voinței divine urma să dea naștere la armonie între ei și să le întărească decizia de a se opune pătrunderii printre ei a practicilor păgâne și rele de închinare. Dorința lui Dumnezeu a fost ca poporul Lui să fie sfânt și să fie o mărturie pentru popoarele învecinate.

După ce au fost eliberaţi din Egipt, Moise le-a spus evreilor: „Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: «Acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput»” (Deuteronomul 4:5,6).

Dacă ar fi rămas credincios, Israel ar fi fost mult binecuvântat și ar fi fost, la rândul lui, o binecuvântare pentru alții. Însă necredincioșia avea să genereze o serie întreagă de probleme, printre care și discordia.

6–13 octombrie – Săptămâna de consacrare pentru misiune

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: Apocalipsa 8–14

  1. Ce nu pot să facă idolii la care se închină oamenii nepocăiți?
  2. Când se va sfârși taina lui Dumnezeu?
  3. Ce anume știe Diavolul, de când a fost aruncat pe pământ?
  4. Ce anume nu poate învăța nimeni, cu excepția celor o sută patruzeci şi patru de mii?

Istoria mântuirii, cap. 33

  1. Ce efect a avut cuvântarea de apărare a lui Petru asupra preoților, conducătorilor și poporului?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO