Isus ne cheamă să propovăduim Evanghelia şi să facem ucenici, învăţându-i să păzească tot ce ne-a poruncit (Matei 28:19,20). El vrea să ne implicăm în cea mai nobilă cauză de pe pământ: salvarea oamenilor. Una dintre responsabilităţile noastre ca administratori ai Săi o constituie finanţarea acestei misiuni din resursele pe care ni le oferă El. Participarea va adânci angajamentul personal de a-L prezenta altora pe Hristos. Fiecărui credincios – ca ucenic, administrator şi lucrător – i se cere să aducă zecimea pentru această lucrare sfântă. Este necesar să ne rugăm pentru unitate în credincioşia faţă de finanţarea misiunii, la fel cum ne rugăm pentru unitate în credinţă.

1. Care este planul financiar aprobat de Dumnezeu pentru îndeplinirea acestei misiuni? Ce înseamnă expresiile „toate zeciuielile” și „ca să fie hrană în Casa Mea”?

Maleahi 3:10
Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.

Oamenii dădeau zecime încă din timpul lui Avraam şi Iacov (Geneza 14:20; 28:22) şi poate chiar mai de dinainte. Zecimea face parte din sistemul de finanţare a bisericii lui Dumnezeu. Ea este cea mai bună sursă de finanţare şi cea mai echitabilă metodă de împlinire a misiunii Sale.

Astăzi, în general, creştinii dau relativ puţin pentru finanţarea misiunii. Totuși Dumnezeu a avut întotdeauna oameni dispuşi să finanţeze misiunea Sa. Trebuie să înţelegem că ea se desfăşoară la scară mondială şi să colaborăm la susţinerea ei financiară. Nu putem să fim dezorganizaţi, delăsători sau indiferenţi. Lucrarea este mult mai amplă decât cea din timpul lui Neemia, când poporul a spus: „Ne-am hotărât să nu părăsim Casa Dumnezeului nostru” (Neemia 10:39). Şi are o anvergură mai mare decât secolul al XIX-lea. Membrii şi pastorii trebuie să se unească spiritual şi să se implice toţi financiar pentru a atinge acest obiectiv.

Gândeşte-te cât de extinsă este misiunea adventistă în lume (vezi Apocalipsa 14:6,7). Ce poţi face pentru a conştientiza că eşti dator să contribui la finanţarea acestei lucrări?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO