13. Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu şi că cei ce slujesc altarului au parte de la altar?
14. Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. 1 Corinteni 9:13,14

Returnarea zecimii este un mod important de exprimare a credinţei și un criteriu de verificare a autenticităţii mărturisirii noastre. „Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă! Pe voi înşivă cercaţi-vă! Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi” (2 Corinteni 13:5).

Prima referire biblică la zecime o găsim în Geneza 14:18-20, episodul în care Avraam îi dă zecime lui Melhisedec. Ulterior, leviţii primeau zecimea pentru serviciile pe care le îndeplineau la templu (2 Cronici 31:4-10). În prezent, zecimea este destinată susţinerii Evangheliei.

Impactul, utilizarea, importanţa şi metoda de distribuire a zecimii urmăresc creşterea noastră spirituală prin susţinerea lucrării lui Dumnezeu şi prin asigurarea unei baze financiare pentru predicarea Evangheliei. Acesta este planul lui Dumnezeu şi acesta este primul pas pe care îl face un administrator credincios.

Săptămâna aceasta vom continua să studiem despre zecime: distribuirea ei, ce înseamnă ea pentru alţii şi ce impact are ea asupra vieţii noastre spirituale.

BIBLIA ȘI CARTEA PROFEȚI ȘI REGI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Matei 15–21

  1. Care sunt cele trei lucruri pe care le-a făcut Isus când I-au adus pâinile și peștișorii?
  2. Unde ni se spune că se strângea o taxă („dare”) pentru templu?
  3. Cine și de ce a tras concluzia că „nu este de folos să se însoare”?
  4. Ce le-a spus Isus preoților celor mai de seamă și bătrânilor că au văzut, și totuși nu s-au căit?

Profeți și regi, capitolul 60

  1. Ce se va întâmpla cu puterea, capacitatea, aspirațiile și ambițiile noastre, pe pământul înnoit?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO