Astfel, El are milă de cine vrea, şi împietreşte pe cine vrea. Romani 9:18

„După cum este scris: «Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât»… Căci El a zis lui Moise: «Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur»” (Romani 9:13,15).

Despre ce vorbeşte Pavel aici? Cum rămâne cu voinţa liberă a omului şi cu libertatea de alegere, fără de care foarte puţin din ce credem are logică? Nu suntem noi liberi să-L alegem sau să-L respingem pe Dumnezeu? Ne învaţă oare versetele acestea că anumiţi oameni sunt aleşi spre a fi mântuiţi, iar alţii spre a fi pierduţi, indiferent de alegerea lor?

Răspunsul îl găsim, ca de obicei, când luăm în considerare totalitatea afirmaţiilor lui Pavel. El încearcă să demonstreze dreptul lui Dumnezeu de a-i selecta pe aceia pe care îi foloseşte ca „aleşi” ai Săi. În definitiv, El doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi. Atunci, de ce să nu-Şi aleagă chiar El slujitorii prin care va face cunoscută această veste bună? Atâta vreme cât nu exclude pe nimeni de la posibilitatea mântuirii, această alegere nu este contrară principiului voinţei libere.
Chiar mai important, nu este contrară marelui adevăr că Hristos a murit pentru toţi oamenii şi doreşte ca toţi să fie mântuiţi.

Dacă ne aducem aminte că Romani 9 nu se ocupă de mântuirea personală a acelora pe care îi menţionează, ci de chemarea lor la o anumită lucrare, capitolul nu prezintă nicio dificultate.

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Şcolii de Sabat şi musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificaţie credeţi că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică şi pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

9 decembrie – Dar pentru Săptămâna de Rugăciune

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. Care a fost scopul alegerii lui Israel ca popor al Domnului?
 2. Pe ce bază neagă apostolul Pavel ideea că Dumnezeu ar fi nedrept din cauza alegerilor pe care le face?
 3. Ce reproş şi ce nemulţumire anticipează Pavel că ar putea aduce omul faţă de Dumnezeu? Ce argumente aduce el împotriva acestora?
 4. Ce speranţă ne transmite Pavel prin evocarea istoriei lui Osea?
 5. Cu se explică paradoxul enunţat de Pavel în Romani 9:30-32?

APLICAȚIE

 1. Ce gânduri şi sentimente te încearcă gândindu-te la alegerile pe care le face Dumnezeu?
 2. Ce argument ai folosi să-i explici cuiva că Dumnezeu nu îi predestinează pe unii pentru mântuire, iar pe alţii pentru pieire?
 3. Daţi şi alte exemple de lucruri sau fenomene pe care nu le înţelegeţi! De ce nu pot fi acestea motive de reproş şi nemulţumire faţă de Dumnezeu?
 4. În ce condiţii poate fi cineva „rămăşiţa”? Este toată Biserica Adventistă „rămăşiţă”? De ce?
 5. Cum putem evita astăzi greşeala iudeilor din vechime?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăţa din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutaţi continuarea lui sau, dacă nu aveţi unul, alcătuiţi-l!
 3. În timp ce ascultaţi sau vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei misionare pe care să le aplicaţi!

Știrea misionară video poate fi descărcată și vizionată accesând una dintre următoarele adrese de internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Școala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Şcoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Osea 5–11

 1. Din ce cauză era Efraim asuprit şi zdrobit în judecată?
 2. Cum a lepădat Israel binele?
 3. Despre cine scrie că s-a dus „ca o ţăpligă pe faţa apelor”?
 4. Despre cine se spune că „este tot hoinar faţă de Dumnezeu”?

Profeţi şi regi, capitolul 49

 1. Ce văd astăzi vrăjmaşii adevăratei biserici în grupa cea mică a păzitorilor poruncii Sabatului?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO