Legea (ceremonială, morală, sau chiar ambele), oricât de bună ar fi, nu poate să ne împlinească cea mai mare nevoie: să ne mântuiască, să ne salveze de condamnarea şi moartea aduse de păcat. Pentru acest lucru, trebuie să mergem la Isus.

3. Ce a făcut pentru noi Hristos, iar Legea, prin însăși natura ei, nu poate să facă? Romani 8:3,4

Romani 8:3,4
3. Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,
4. pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

Dumnezeu a oferit un remediu, „trimiţând pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului”, şi „a osândit păcatul în firea pământească”. Întruparea lui Hristos a fost un pas important în planul de mântuire. Este bine să înălţăm jertfa, dar, în realizarea planului de mântuire, trăirea lui Hristos „într-o fire asemănătoare cu a păcatului” a fost, de asemenea, extrem de importantă.

Ca urmare a faptului că Dumnezeu L-a trimis pe Hristos, noi avem posibilitatea de a îndeplini porunca Legii, adică cerinţele Legii. „Sub Lege” (Romani 6:14), lucrul acesta ne-a fost imposibil, dar „în Hristos” este posibil.

Totuşi trebuie să ne aducem aminte că a împlini porunca Legii nu înseamnă a împlini Legea suficient de bine încât să câştigăm mântuirea. Varianta aceasta nu există şi nici nu a existat vreodată. Înseamnă pur şi simplu a trăi viaţa pe care Dumnezeu ne face în stare să o trăim, înseamnă o viaţă de ascultare, în care am „răstignit firea pământească cu toate patimile şi poftele ei” (Galateni 5:24), o viaţă în care reflectăm caracterul lui Hristos.

În versetul 4, „a trăi” înseamnă „a ne comporta”. Expresia „fire pământească ” ne trimite cu gândul la omul nerenăscut, de dinainte sau de după convingerea de păcat. A trăi după îndemnurile firii pământeşti înseamnă a fi condus de dorinţe egoiste. Prin contrast, a trăi după îndemnurile Duhului înseamnă a împlini porunca Legii. Numai cu ajutorul Duhului Sfânt putem să o împlinim. Numai în Hristos Isus se află libertatea de a face tot ce ne cere Legea. Fără Hristos, nu ar exista o asemenea libertate. Cel înrobit de păcat constată că îi este imposibil să facă binele pe care alege să-l facă (vezi Romani 7:15,18).

Meditează la eşecurile pe care le-ai avut în încercarea de a împlini Legea şi mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru darul mântuirii prin Isus Hristos!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO