1. De ce nu mai există condamnare pentru cei ce sunt „în Hristos Isus”? Romani 8:1

Romani 8:1
Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

Expresia „în Hristos Isus” apare frecvent în scrierile lui Pavel. A fi „în Hristos Isus” înseamnă a-L primi pe Hristos ca Mântuitor personal. Cel care a făcut acest lucru se încrede în El necondiţionat şi a hotărât să-şi însuşească modul de viaţă al lui Hristos. Rezultatul este o legătură personală strânsă cu Hristos.

A fi „în Hristos Isus” este în contrast cu a fi „în firea pământească” şi cu experienţa prezentată în capitolul 7, unde Pavel îl descrie pe omul aflat sub convingerea că este pământesc, adică rob al păcatului. El se află sub condamnarea la moarte (Romani 7:11,13,24). El slujeşte „legii păcatului” (Romani 7:23,25). Starea în care se află este cumplită (Romani 7:24).

Păcătosul I se predă apoi lui Isus şi situaţia lui se schimbă. Dacă înainte era condamnat ca un călcător al Legii, acum este desăvârşit în ochii lui Dumnezeu, ca şi când nu ar fi păcătuit niciodată, deoarece neprihănirea lui Isus Hristos îl „îmbracă”, îl acoperă cu totul. Nu mai este nicio condamnare, nu pentru că el nu ar avea greşeală ori păcat sau pentru că ar merita viaţa veşnică (categoric, nu o merită!), ci pentru că raportul vieţii desăvârşite a lui Isus stă în locul raportului vieţii lui. Însă vestea bună nu se sfârşeşte aici.

2. Ce anume îl izbăvește pe om din robia păcatului? Romani 8:2

Romani 8:2
În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.

Aici, „legea Duhului de viaţă în Hristos” înseamnă capacitatea dată de Hristos de a trăi după îndemnurile Duhului, în contrast cu „legea păcatului şi a morţii”, descrisă în capitolul 7 ca fiind legea prin care domneşte păcatul, al cărui final este moartea.

„Orice om care refuză să I se predea lui Dumnezeu este sub controlul unei alte puteri. El nu-şi aparţine. El poate vorbi despre libertate, dar este în cea mai dezgustătoare robie (…) În timp ce, cu îngâmfare, se mângâie cu ideea că urmează hotărârile propriei judecăţi, el ascultă de voinţa domnului întunericului. Hristos a venit pentru a sfărâma cătuşele care ţin sufletul în robia păcatului.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2015, p. 402

Ce diferenţă este între a fi rob al lui Hristos şi a fi liber în Hristos?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO