Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.
Galateni 5:13

În Galateni 2:4, Pavel a amintit în treacăt despre importanţa păstrării libertăţii pe care o avem în Hristos Isus. La ce se referă el când vorbeşte despre libertate? Ce cuprinde ea? Până unde se întinde? Are limite? Şi ce legătură există între libertatea în Hristos şi Lege?

Pavel răspunde la aceste întrebări, atrăgându-le atenţia galatenilor asupra a două pericole. Primul este legalismul. Adversarii lui Pavel din Galatia erau atât de absorbiţi de dorinţa de a câştiga favoarea lui Dumnezeu prin comportamentul lor, încât pierduseră din vedere eliberarea primită prin lucrarea lui Hristos, mântuirea pe care o aveau deja în Hristos, prin credinţă. Al doilea pericol este tendinţa de a abuza, prin căderea în imoralitate, de libertatea obţinută de Hristos pentru noi. Cei care susţin această concepţie presupun în mod greşit că libertatea exclude Legea. Atât legalismul, cât şi imoralitatea se opun libertăţii, fiindcă ambele îi ţin pe adepţii lor într-o formă de sclavie. Apelul lui Pavel către galateni este acela de a-şi păstra cu fermitate adevărata libertate pe care o au în mod legitim prin Hristos.

SUPLIMENT
PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

9 septembrie – Ziua educației

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. Care este diferența dintre libertatea oferită de Hristos și eliberarea sclavilor în Antichitate?
 2. Din ce fel de robie spune Pavel că ne-a eliberat Hristos?
 3. Care ar fi fost consecințele acceptării circumciziei de către galateni?
 4. Ce a încercat Pavel să prevină prin îndemnul din Galateni 5:13?
 5. Care sunt cele două motivații diferite de împlinire a Legii?

Aplicație

 1. De ce nu putem dobândi eliberarea de păcat prin propriile puteri?
 2. Cum ați defini, pe scurt, libertatea creștină? De ce astfel?
 3. Ce consecințe periculoase ale legalismului se pot observa în prezent?
 4. Cum am putea fi ispitiți să folosim greșit libertatea oferită de Domnul Hristos?
 5. Explicați în cuvinte proprii de ce dragostea pentru aproapele înseamnă împlinirea în totalitate a Legii.

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Ieremia 31–37

 1. Care avea să fie noutatea noului legământ făcut cu casa lui Israel?
 2. Prin ce își arătau unii disprețul față de Israel?
 3. De ce nu consumau recabiții vin?
 4. Ce a făcut Ieremia după ce împăratul Ioiachim a ars cartea pe care i-a trimis-o?

Profeți și regi, capitolul 36

 1. Ce l-a determinat pe Nebucadnețar să-i ceară lui Zedechia să jure pe Numele Domnului, Dumnezeului lui Israel?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO