7. Ce afirmaţie face Pavel în Galateni 3:25?

Galateni 3:25
După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.

Mulți iau declarația lui Pavel din Galateni 3:25 ca pe o negare totală a Legii. Dacă luăm totuși în considerare declarațiile sale pozitive despre Lege din alte locuri, interpretarea aceasta nu este plauzibilă. Atunci ce vrea el să spună aici? De fapt, noi nu ne mai aflăm sub condamnarea Legii (Romani 8:3).
Fiind credincioşi, noi suntem în Hristos şi ne bucurăm de privilegiul de a fi sub har (Romani 6:14,15). Acest lucru ne dă libertatea de a-I sluji lui Hristos
din toată inima, fără teama că vom fi condamnaţi pentru greşelile pe care s-ar putea să le facem pe parcurs. Aceasta este libertatea adevărată despre care vor­beşte Evanghelia, o libertate radical diferită de aşa-numita „libertate” în Hristos, în care se pretinde că nu mai e necesar să ascultăm de Lege.
Neascultarea de Lege este păcat, iar păcatul nu ne oferă nici pe departe libertate (Ioan 8:34).

8. Ce înseamnă că nu mai e „nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus”? Cum ar trebui să ne schimbe viaţa acest adevăr? Romani 8:1-3

Romani 8:1-3
1 Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.
3 Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământeascăa o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,

Ca urmare a faptului că am fost iertaţi prin Hristos, relaţia noastră cu Legea este alta. Acum suntem chemaţi să trăim în aşa fel încât să fim plăcuţi Lui (1 Tesaloniceni 4:1); Pavel foloseşte expresia „a fi călăuzit de

Duhul” (Galateni 5:18) pentru a exprima această idee. Dar nu trebuie să înţelegem că acum Legea morală nu mai este valabilă – Pavel nici nu încearcă să demonstreze acest lucru! Cum am putea să interpretăm altfel cuvintele sale, când am văzut clar că Legea defineşte păcatul?

Legea este transcrierea caracterului lui Dumnezeu şi, prin urmare, noi reflectăm caracterul Său atunci când ascultăm de Lege. Mai mult decât atât, noi nu ne raportăm doar la un set de reguli, ci şi la exemplul lui Isus, care face pentru noi ceea ce Legea nu ar putea să facă: El scrie Legea în inimile noastre (Evrei 8:10) şi face posibilă împlinirea în noi a poruncii drepte a Legii (Romani 8:4). Cu alte cuvinte, datorită relaţiei noastre cu Isus, avem puterea de a asculta de Lege ca niciodată mai înainte.

Ce vrea să ne spună Pavel în Romani 8:4? Ai cunoscut împlinirea acestei făgăduinţe în viaţa ta? Totuşi, în ciuda schimbărilor pozitive pe care le-ai cunoscut, de ce mântuirea trebuie să se bazeze numai pe ceea ce a făcut Hristos pentru noi şi nu pe altceva?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO