Criticile n-au încetat nici chiar după frumoasa declaraţie de credinţă a lui Iov (Iov 13:15,16). Pe parcursul mai multor capitole, bărbaţii aceştia au luat cuvântul în mod repetat şi au vorbit despre Dumnezeu, despre păcat şi moarte, despre dreptate şi oameni răi, despre înţelepciune şi despre efemeritatea omului.

Ce adevăruri sunt exprimate în următoarele texte?

Iov 13:28
când trupul meu cade în putrezire ca o haină mâncată de molii?

Iov 15:14-16
14. „Ce este omul, ca să fie curat? Şi poate cel născut din femeie să fie fără prihană?
15. Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinţii Săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea Lui,
16. cu cât mai puţin fiinţa urâcioasă şi stricată – omul, care bea nelegiuirea ca apa!”?

Iov 19:25-27
25. Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ.
26. Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu.
27. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu.

Iov 28:28
Apoi a zis omului: „Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.”

Fiecare participant la confruntare vine cu argumentul lui şi niciunul nu renunţă la punctul său de vedere. Elifaz, Bildad şi Ţofar susţin, fiecare în stilul propriu şi după agenda proprie, că oamenii primesc în viaţă ce li se cuvine şi că necazurile lui Iov trebuie să fie dreapta pedeapsă pentru nişte păcate ale lui. De cealaltă parte, Iov îşi deplânge fără încetare soarta, convins că nu o merita. Cele două tabere iau cuvântul rând pe rând, reproşându-şi reciproc lipsa de argumente.

Însă, în final, niciunul nu înţelege ce se petrecea de fapt. Şi cum ar fi putut să înţeleagă? Perspectiva lor, ca a tuturor oamenilor de altfel, este foarte restrânsă. Aşadar, una dintre cele mai preţioase lecţii pe care le putem desprinde din cartea lui Iov (evidentă deja, la finalul cuvântărilor acestor oameni) este aceea că noi, oamenii, avem nevoie de smerenie atunci când deschidem gura ca să vorbim despre Dumnezeu şi despre lucrările Sale. Realitatea este că ştim unele adevăruri (chiar multe adevăruri), dar nu ştim întotdeauna când şi cum să le aplicăm!

Priveşte la lumea din jurul tău. Cât de limitate sunt cunoştinţele noastre despre ea şi chiar despre lucrurile cele mai simple din ea? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO