După ce arăta că le doreşte binele, manifesta compasiune şi îngrijea de nevoile lor, Isus „le câştiga încrederea”. „Încredere” are sensul de sentiment de siguranţă faţă de buna-credinţă a cuiva, El derivă din cuvântul „a crede” şi este înrudit cu termenul „credinţă”. În Biblie, sunt folosite mai multe cuvinte pentru a transmite sensul termenului „credinţă”.

În ebraică, rădăcina primară a cuvântului „credinţă” este amn, de unde avem termenul „amin”. Sensul de bază implică statornicie, continuitate, fidelitate. Ne transmite ideea de lucru solid, ferm, demn de crezare. Este tradus în mod frecvent cu „a crede”, în contextul credinţei mântuitoare în Dumnezeu, iar în altă formă înseamnă „adevăr”, În contextul exemplului lui Hristos de câştigare a încrederii oamenilor, implicaţia este aceea de încredere insuflată de dedicarea Sa necondiţionată şi fermă, pe care a demonstrat-o în relaţiile Sale cu oamenii, prin manifestarea compasiunii şi prin modul în care îi ajuta.

Citeşte următoarele texte, care conţin un cuvânt derivat din rădăcina amn: Geneza 15:6; Numeri 14:11; Isaia 7:9; Habacuc 2:4. Ce sens are acesta în fiecare din ele şi cum transmite ideea de încredere?

Geneza 15:6
Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.

Numeri 14:11
Şi Domnul a zis lui Moise: „Până când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui?

Isaia 7:9
Samaria va fi capitala lui Efraim, şi fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeţi, nu veţi sta în picioare.”

Habacuc 2:4
Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.

În greaca Noului Testament, cuvântul de bază utilizat pentru a reda ebraicul amn (credinţă, convingere) este pistis, care implică, de asemenea, încredere, convingere, certitudine absolută, fidelitate şi siguranţă.

Este important să observăm, în învăţăturile Scripturii, că încrederea poate fi orientată greşit – către sine sau către persoane care pot dezamăgi (Vezi Mica 7:5 şi Psalmii 118:9). Însă încrederea în Dumnezeu nu este niciodată însoţită de dezamăgire. Ca urmaşi ai lui Isus, suntem chemaţi să imităm modelul Său de a interacţiona cu oamenii, de a manifesta compasiune şi de a le împlini nevoile. În toate acestea însă, noi trebuie să le îndreptăm privirea spre Mântuitorul şi să-i îndemnăm să îşi pună încrederea În El.

Dacă te-ar întreba cineva: „Cum se manifestă adevărata încredere în Dumnezeu?”, ce răspuns ai da şi de ce? Pregăteşte-te să-ţi prezinţi răspunsul în cadrul grupei Şcolii de Sabat. Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO