„Lasă morţii să-şi îngroape morţii”

Citeşte Matei 8:18-22. Ce le spune Isus acestor oameni cu privire la ce înseamnă să-L urmeze?

Matei 8:18-22 NTR
Când a văzut Isus mulţimea din jurul Lui, le-a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Chiar atunci a venit la El un cărturar şi I-a zis: – Învăţătorule, Te voi urma oriunde vei merge! Isus i-a răspuns: – Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde să-Şi odihnească capul. Un altul dintre ucenicii Săi I-a zis: – Doamne, dă-mi voie mai întâi să mă duc să-l înmormântez pe tatăl meu! Isus i-a răspuns: – Urmează-Mă şi lasă morţii să-şi îngroape morţii!

În Matei 8:18-22, doi bărbaţi se apropie de Isus cu dorinţa de a fi ucenicii Săi. Amândoi sunt sinceri, şi totuşi amândoi par să fie reţinuţi de ceva. Isus, care cunoaşte toate gândurile, merge direct la miezul problemei. El îl întreabă pe primul dintre ei dacă este cu adevărat dispus să renunţe la tot – inclusiv la patul lui – ca să-L urmeze. Aceasta înseamnă că un om care vrea să-L urmeze pe Isus trebuie să fie dispus să-şi piardă toate bunurile pământeşti.

Apoi, Isus îl întreabă pe cel de-al doilea dacă este cu adevărat dispus să-L pună pe El mai presus de familia lui. La prima vedere, cuvintele Mântuitorului par deosebit de aspre. Omul acesta nu dorea decât să poată să-şi îngroape tatăl. De ce nu i se permitea să facă mai întâi acest lucru şi apoi să-L urmeze pe Isus, mai ales că, la iudei, se considera că ascultarea de porunca a cincea însemna şi să te asiguri că părinţii îţi erau înmormântaţi corespunzător?

Unii interpreţi ai Bibliei consideră că tatăl acelui om nu murise încă şi nici nu se afla pe punctul de a muri, deci, de fapt, omul Ii spunea lui Isus: Lasă-mă să pun totul la punct în ce priveşte familia şi apoi Te voi urma. De aceea i-a răspuns Mântuitorul astfel.

O altă chemare la ucenicie se găseşte în Matei 9:9-13, unde este relatată chemarea lui Matei, un colector de taxe dispreţuit. Isus îi cunoştea inima, care era deschisă faţă de adevăr, după cum a arătat şi răspunsul lui. Cu siguranţă că Isus ştia ce reacţie va genera o astfel de chemare adresată unuia ca Matei, ceea ce ne şi descoperă textul. Din perspectiva noastră, astăzi, este greu să înţelegem cât de bulversantă putea fi pentru oamenii de atunci chemarea cuiva ca Matei. Dar aici vedem încă o dată cât de cuprinzătoare este în realitate chemarea Evangheliei.

Citeşte Matei 9:13. Deşi contextul este diferit, cum se aplică acest principiu şi astăzi?

Matei 9:13 NTR
Duceţi-vă să învăţaţi ce înseamnă: „Milă doresc, nu jertfă!” Căci Eu n-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO