Un ofiţer roman, nu doar un reprezentant at puterii Romei, ci unul care putea să exercite această putere, vine la Isus. Omul este complet neajutorat în faţa încercărilor şi a tragediilor obişnuite, care ne asaltează pe toţi. Ce lecţie cu privire la limitele puterilor pământeşti! Cei mai mari şi mai influenţi lideri şi cei mai bogaţi oameni stau neajutoraţi în faţa multora dintre luptele obişnuite ale vieţii. Dacă nu ar fi ajutorul lui Dumnezeu, noi ce speranţă am avea?

Citeşte Matei 8:5-13. Ce lecţie de credinţă ne oferă relatarea despre sutaşul roman?

Matei 8:5-13
Când a intrat Isus în Capernaum, a venit la El un centurion care L-a rugat şi I-a zis astfel: – Doamne, slujitorul meu zace paralizat în casă şi se chinuie cumplit! Isus i-a zis: – Voi veni şi-l voi vindeca. Dar centurionul a răspuns: – Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci spune doar un cuvânt şi slujitorul meu va fi vindecat! Căci şi eu, la rândul meu, sunt un om sub autoritate şi am şi eu soldaţi în subordinea mea. Când spun unuia: „Du-te!”, el se duce, iar când spun altuia: „Vino!”, el vine. De asemenea, când spun sclavului meu: „Fă cutare lucru!”, el îl face. Isus s-a mirat când l-a auzit şi le-a zis celor ce erau cu El: – Adevărat vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit pe cineva cu o credinţă aşa de mare! Şi vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi se vor aşeza la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia Cerurilor. Dar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor! Apoi Isus i-a zis centurionului: – Du-te! Facă-ţi-se după cum ai crezut! Şi slujitorul acestuia a fost vindecat chiar în ceasul acela.

Un sutaş (centurion) era un ofiţer roman care, în general, avea sub comanda lui între optzeci şi o sută de soldaţi.

La iudei, singura persoană mai dispreţuită decât cineva dintre neamuri, adică un păgân, ar fi fost un lepros; astfel, acest ofiţer a presupus, probabil, că Isus nu ar fi vrut să intre în Casa lui, chiar dacă spunea că o va face. Cerând doar un cuvânt din partea lui Isus, nu prezenţa Lui, centurionul a dovedit o mare credinţă, care ne vorbeşte şi astăzi. El a crezut în Cuvântul lui Isus, care este la fel de plin de putere ca atingerea Sa. Pentru acest centurion, nu era ceva greu ca Isus să vindece pe cineva. Era ca şi când un ofiţer i-ar fi dat ordin unui soldat, lucru cu care el era obişnuit.

Ce spune Isus în Matei 8:11,12?

Matei 8:11,12
Şi vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi se vor aşeza la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia Cerurilor. Dar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor!

Ce avertizare aspră pentru cei cărora le-au fost acordate privilegii mari în ce priveşte cunoaşterea lui Dumnezeu! Şi noi, ca adventişti de ziua a şaptea, ar trebui să luăm aminte.

Ce practici ai şi ce alegeri faci zilnic? Mai important decât atât, ce impact au aceste alegeri asupra credinţei tale? Ce poţi să faci pentru a lua decizii bune, prin care credinţa ta să crească? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO