Ce anume citea etiopianul şi ce oportunitate a văzut Filip pentru a-i vorbi despre Isus?

Faptele 8:26-39
26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.”
27. Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine
28. se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia.
29. Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!”
30. Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?”
31. Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el.
32. Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;
33. în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.”
34. Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?”
35. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus.
36. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?”
37. Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”
38. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.
39. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,

Potrivit pasajului din Faptele 8:26-39, următorul contact pe care l-a avut Filip a fost cu îngrijitorul vistieriei împărătesei Etiopiei, extinzând astfel misiunea cu un pas mai aproape de „marginile pământului” (Faptele 1:8). Filip asigura legătura între misiunea din Samaria şi cea din Gaza. Din Samaria, o regiune situată la nord de Ierusalim, Filip a fost chemat în Gaza, o regiune situată la sud de cetate. Dacă în nord lucrarea sa a vizat un anumit grup, în sud a vizat o singură persoană. Dacă în Samaria îl putea propovădui pe Hristos folosindu-se numai de cele cinci cărţi ale lui Moise (fiindcă doar pe acestea le acceptau samaritenii), aici putea face referire şi la cartea lui Isaia (probabil în versiunea în limba greacă).

În Samaria Filip a făcut minuni. Ce metodă a folosit în lucrarea sa cu etiopianul? Ce principiu desprins de aici putem aplica în lucrarea noastră cu oamenii?

Faptele 8:6,30,35
6. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au văzut semnele pe care le făcea.
30. Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?”
35. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus.

Filip a fost dus de Duhul Domnului în altă parte imediat ce a terminat să-i împărtăşească etiopianului „vestea bună despre Isus” şi l-a botezat. El nu a avut ocazia de a-i transmite noului său convertit convingerile şi învăţăturile sale. Rămânea acum în sarcina acestuia să accepte credinţa creştină în contextul culturii sale africane, lăsându-se ghidat de Vechiul Testament şi de Duhul lui Dumnezeu, care de altfel lucrase şi până atunci la inima lui, din moment ce el se închina deja Domnului şi credea în Cuvântul Său.

Filip i-a explicat etiopianului câteva texte esenţiale din Vechiul Testament despre moartea lui Isus. De ce este necesar ca Isus, moartea şi învierea Sa, să constituie punctul central al mesajului pe care vrem să-l transmitem lumii? Care este mesajul nostru despre El? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO