„Cine este stăpânul inimii? La cine ne gândim? Despre cine ne place să vorbim? Către cine se îndreaptă sentimentele noastre cele mai calde şi energiile noastre cele mai bune? Dacă suntem ai lui Hristos, gândurile noastre se îndreaptă spre El şi cugetările cele mai plăcute sunt despre El. Tot ce avem şi suntem Îi este consacrat Lui. Tânjim să purtăm chipul Său, să respirăm spiritul Său, să facem voia Sa şi să-I fim plăcuţi în toate lucrurile.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 58

„În viaţa noastră pământească, aşa cum este ea, limitată de păcat, vom găsi în slujire cea mai mare bucurie şi cea mai înaltă educaţie. În starea viitoare, neîncătuşaţi de limitările impuse de firea omenească păcătoasă, tot în slujire vom afla cea mai mare bucurie şi cea mai înaltă educaţie – dând continuu mărturie şi învăţând, prin chiar acest lucru, că „bogăţia slavei tainei acesteia între neamuri” este „Hristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 1:27).»” – Ellen G. White, Educaţie, p. 309

Întrebări pentru discuţie

  1. Ce înseamnă „fariseism” şi de ce trebuie să ne ferim de el?
  2. Este uşor să îi luăm în derâdere pe farisei pentru că au pervertit religia. Cum ne putem asigura că, în zelul de a ne apăra credinţa, nu comitem aceeaşi greşeală ca ei? Cum putem rămâne ferm de partea dreptăţii, fără a deveni farisei? Sau cum stabilim ce este drept şi pentru ce merită să luptăm, ferindu-ne să „strecurăm ţânţarul”?
  3. Împotriva cui crezi că ar rosti Isus vaiuri astăzi? De ce? Dacă bogăţia nu este rea în sine, atunci de ce suntem avertizaţi cu privire la ea? Pe cine ar numi Isus „nebuni” acum? Poate şi cineva care nu este un om de succes sau bogat să fie un nebun înaintea lui Dumnezeu? De ce?
  4. Chiar dacă nu spunem răspicat: „Stăpânul meu zăboveşte să vină” (Luca 12:45), în ce situaţii am putea fi totuşi acuzaţi de această atitudine? Cum putem păstra o atitudine de veghere şi de pregătire pentru venirea Domnului?
    Care sunt responsabilităţile martorului lui Hristos? Dar răsplătirile?
  5. Care este definiţia conducerii creştine? Ce diferenţe sunt între aceasta şi conducerea seculară?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO