Din cele peste optzeci de referiri din evanghelii la farisei, aproximativ a patra parte se găsesc în Evanghelia după Luca. Fariseii erau cunoscuţi pentru conservatorismul lor în ce priveşte doctrina, spre deosebire de saduchei, care erau cunoscuţi pentru ideile lor liberale. Fariseii erau de multe ori legalişti şi, deşi afirmau că ei cred în har, susţineau mântuirea prin păzirea Legii.

Cu privire la ce ne averizează Domnul Isus şi cum se aplică astăzi acest principiu? Cum putem să ne ferim de aceste lucruri?

Luca 11:37-54
37. Pe când vorbea Isus, un fariseu L-a rugat să prânzească la el. El a intrat şi a şezut la masă.
38. Fariseul a văzut cu mirare că Isus nu Se spălase înainte de prânz.
39. Dar Domnul i-a zis: „Voi, fariseii, curăţaţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire şi de răutate.
40. Nebunilor, oare Acela care a făcut partea de afară n-a făcut şi pe cea dinăuntru?
41. Daţi mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru, şi atunci toate vă vor fi curate.
42. Dar vai de voi, fariseilor! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută şi din toate zarzavaturile, şi daţi uitării dreptatea şi dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute!
43. Vai de voi, fariseilor! Pentru că voi umblaţi după scaunele dintâi la sinagogi şi vă place să vă facă lumea plecăciuni prin pieţe!
44. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele care nu se văd şi peste care oamenii umblă fără să ştie.”
45. Unul din învăţătorii Legii a luat cuvântul şi I-a zis: „Învăţătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăşti şi pe noi.”
46. „Vai şi de voi, învăţători ai Legii”, a răspuns Isus. „Pentru că voi puneţi pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeţi de ele.
47. Vai de voi! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinţii voştri.
48. Prin aceasta mărturisiţi că încuviinţaţi faptele părinţilor voştri; căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiţi mormintele.
49. De aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: „Le voi trimite proroci şi apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni,
50. ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor, care a fost vărsat de la întemeierea lumii:
51. de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar şi Templu; da, vă spun, se va cere de la neamul acesta!
52. Vai de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoştinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedicat să intre.”
53. După ce a ieşit de acolo, cărturarii şi fariseii au început să-L pună la strâmtorare şi să-L facă să vorbească despre multe lucruri;
54. I-au întins astfel laţuri, ca să prindă vreo vorbă din gura Lui, pentru care să-L poată învinui.

Din analiza vaiurilor (Luca 11:42-54) rostite la adresa fariseilor şi a cărturarilor, reiese valabilitatea chemării la religia adevărată pentru toate generaţiile, inclusiv pentru a noastră.

De exemplu, aducerea zecimii, care ar trebui să fie o expresie a recunoştinţei pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu, nu poate lua locul cerinţei elementare de dragoste şi de dreptate în relaţiile cu ceilalţi (vers. 42).

Aceia care neglijează dreptatea şi dragostea de Dumnezeu iubesc în schimb „scaunele dintâi la sinagogi” (vers. 42, 43). Iată ce înseamnă să pierzi din vedere adevăratul scop al religiei! Domnul Isus a avertizat şi cu privire la faptul că aceia care pun semnul egal între religia adevărată şi ritualuri sunt la fel de necuraţi ca aceia care se ating de un mort (Luca 11:44; vezi şi Numeri 19:16). Cât de uşor este să confundăm lucrurile obişnuite cu lucrurile sfinte!

Numeri 19:16
Oricine se va atinge, pe câmp, de un om ucis de sabie, sau de un mort, sau de oase omeneşti, sau de vreun mormânt, va fi necurat timp de şapte zile.

De asemenea, El a rostit un vai la adresa experţilor în Lege care se foloseau de educaţia şi de experienţa lor pentru a pune poveri insuportabile pe umerii altora, în vreme cei ei „nici măcar cu unul din degetele [lor]” nu se atingeau de ele (Luca 11:46).

Fariseii îi onorau pe profeţii morţi, dar se împotriveau profeţilor în viaţă. Chiar când le vorbea Isus, unii dintre ei puneau la cale uciderea Fiului lui Dumnezeu. Important este nu să-i onorăm pe profeţi, ci să luăm aminte la mesajul lor despre dragoste, milă şi judecată.

Ultimul vai este teribil. Cei cărora li se încredinţase cheia Împărăţiei lui Dumnezeu nu fuseseră credincioşi misiunii lor. În loc să întrebuinţeze cheia cu înţelepciune ei au folosit-o pentru a-i împiedica pe oameni să intre.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO