Studiul II – Trimestrul II

Sâmbătă, 4 aprilie 2015

Pentru studiul din această săptămână, citește: Luca 3:1-14, 21,22; 4:3-13; Isaia 14:13,14; Romani 6:1-6.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: ,,Și Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: <<Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!>>” (Luca 3:22)

Luca menționează numele câtorva înalte oficialități din vremea aceea pentru a demonstra că relatarea sa despre Isus și despre Ioan Botezătorul este tot atât de reală și de adevărată ca existența acestor oameni cu autoritate.

Mai există totuși un motiv pentru care îi amintește pe Irod, pe Cezar August și pe Quirinius, și anume, ca să-i pună în contrast cu omul umil din pustie, cu Ioan Botezătorul, mesagerul ales de Dumnezeu, care avea misiunea de a pregăti calea pentru cel mai important eveniment din istoria omenirii: venirea Domnului Isus, Răscumpărătorul lumii. Cât de interesant este că Dumnezeu nu a ales drept crainic al lui Mesia pe unul dintre marii oameni ai lumii, ci pe unul dintre cei mai de rând!

Cercetătorii pun laolaltă perioadele în care au domnit aceste personalități istorice și dau ca dată aproximativă pentru debutul lucrării lui Ioan Botezătorul și al lucrării lui Isus anul 27 sau 28 d.Hr. În timpul acestor cîrmuitori ai Imperiului Roman, Isus a fost botezat și a primit binecuvîntarea Cerului prin care a fost recunoscut ca ,,Fiu preaiubit” al lui Dumnezeu (Luca 3:22). Luca stabilește acest fapt de la început, chiar înainte de a le prezenta cititorilor, ,,în șir, unele după altele”, evenimentele legate de misiunea și de lucrarea lui Isus Hristos.

*************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL II

2Corinteni 5

1 Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veşnică.
2 Şi gemem în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locaşul nostru ceresc,
3 negreşit, dacă atunci când vom fi îmbrăcaţi nu vom fi găsiţi dezbrăcaţi de el.
4 Chiar în cortul acesta deci gemem apăsaţi, nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghiţit de viaţă.
5 Şi Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului.
6 Aşadar noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul,
7 pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere.
8 Da, suntem plini de încredere şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.
9 De aceea ne şi silim să-I fim plăcuţi, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă.
10 Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

Făptura cea nouă

11 Ca unii care cunoaştem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredinţăm, dar Dumnezeu ne cunoaşte bine şi nădăjduiesc că şi voi ne cunoaşteţi bine în cugetele voastre.
12 Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăşi înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveţi cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfăţişare, şi nu cu ce este în inimă.
13 În adevăr, dacă ne-am ieşit din minţi, pentru Dumnezeu ne-am ieşit; dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem.
14 Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit.
15 Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.
16 Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii, şi chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta.
17 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
18 Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării;
19 că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
20 Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
21 Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO