Studiul XIII – Trimestrul I

Miercuri, 25 martie 2015

Femeia cinstită din Proverbele 31 nu este leneșă – ea muncește și este foarte activă. Poemul subliniază această trăsătură (vers.27) care îl distinge pe omul înțelept de cel nebun (Proverbele 6:6; 24:33,34). Sfera activităților ei este vastă și concretă. A fi spiritual nu înseamnă să trândăvești sub pretextul că ești preocupat de subiecte religioase deosebit de importante și nu ai timp pentru lucruri ,,banale”. (Vezi Luca 16:10) Femeia aceasta ,,lucrează cu mâini harnice” (Proverbele 31:13). Este interesant că această persoană foarte spirituală nu este înfățișată niciodată ca stând la rugăciune sau meditând, ci este descrisă ca lucrând eficient și cu spor, amintind de Marta din Evanghelii (Luca 10:38-40).

Proverbele 31

27 Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei şi nu mănâncă pâinea lenevirii.

Proverbele 6

6 Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!

Proverbele 24

33 „Să mai dorm puţin, să mai aţipesc puţin, să mai încrucişez mâinile puţin, ca să mă odihnesc!”
34 Şi sărăcia vine peste tine pe neaşteptate, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat.

Luca 16

10 Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.

Proverbele 31

13 Ea face rost de lână şi de in şi lucrează cu mâini harnice.

Luca 10

38 Pe când era pe drum cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Şi o femeie, numită Marta, L-a primit în casa ei.
39 Ea avea o soră numită Maria, care s-a aşezat jos, la picioarele Domnului, şi asculta cuvintele Lui.
40 Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El şi I-a zis: „Doamne, nu-Ţi pasă că soră-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute.”

4. Citește Proverbele 31:12,15,18. De ce lucrează femeia aceasta neîncetat?

Proverbele 31

12 Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale.
15 Ea se scoală când este încă noapte şi dă hrană casei sale, şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.
18 Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea

Femeia cinstită nu se odihnește niciodată. Ea lucrează ,,în toate zilele vieții sale” (vesr.12), ba chiar și noaptea (vers.15,18). Ea este energică și vigilentă tot timpul, fiindcă își cunoaște responsabilitatea. Ea trebuie să fie activă, altminteri totul s-ar prăbuși.

5. Ce mai are ea în vedere prin activitățile ei? Proverbele 31:20,25

Proverbele 31

20 Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit.
25 Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine.

Aici primim o lecție importantă despre munca și eforturile noastre: timpul le va testa pe toate. Numai viitorul va putea confirma calitatea faptelor noastre. A lucra cu înțelepciune înseamnă a lucra ținând cont de viitor și nu doar de recompensa imediată.

Deși nu trataează același subiect, textul din Apocalipsa 14:13 ne transmite un principiu important: ,,Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul! Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”.

Dacă te bucuri în viața ta de prezența unei femei speciale (soția,mama, o altă membră a familiei, o profesoară, o șefă sau o prietenă) ce poți face pentru a-ți exprima aprecierea pentru ea și pentru tot ce a făcut și face pentru tine?

************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

1Corinteni 11

Ţinuta femeii în adunări

1 Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.
2 Vă laud că în toate privinţele vă aduceţi aminte de mine şi că ţineţi învăţăturile întocmai cum vi le-am dat.
3 Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.
4 Orice bărbat care se roagă sau proroceşte cu capul acoperit îşi necinsteşte Capul său.
5 Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă.
6 Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească.
7 Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului.
8 În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat,
9 şi nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.
10 De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.
11 Totuşi, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.
12 Căci dacă femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul, prin femeie, şi toate sunt de la Dumnezeu.
13 Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită?
14 Nu vă învaţă chiar şi firea că este ruşine pentru un bărbat să poarte părul lung,
15 pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învălitoare a capului.
16 Dacă iubeşte cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei şi nici bisericile lui Dumnezeu.

Despre cina Domnului

17 Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud, pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi.
18 Mai întâi de toate, aud că, atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Şi în parte o cred,
19 căci trebuie să fie şi partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiţi buni.
20 Când vă adunaţi dar în acelaşi loc, nu este cu putinţă să mâncaţi cina Domnului.
21 Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el înaintea altuia; aşa că unul este flămând, iar altul este beat.
22 Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi vreţi să faceţi de ruşine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud.
23 Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat, şi anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.
24 Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea”.
25 Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el”.
26 Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până va veni El.
27 De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.
28 Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.
29 Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.
30 Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi nu puţini dorm.
31 Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.
32 Dar când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea.
33 Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii.
34 Dacă-i este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunaţi spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO