Studiul IV – Trimestrul I

Vineri, 23 ianuarie 2015

Soarele apune la ora 17:11

,,Suveranul universului nu a fost singur în lucrarea Sa de binefacere. El a avut un tovarăș – un colaborator care Îi putea aprecia planurile și care Îi putea împărtăși bucuria de a oferi fericire ființelor create. <<La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu>> (Ioan 1:1,2). Hristos, Cuvântul, singurul Fiu al lui Dumnezeu, era una cu veșnicul Tată – una în natură, În caracter și în scop – , singura ființă care putea intra în toate sfaturile și planurile lui Dumnezeu. […] Fiul lui Dumnezeu declară despre Sine: <<Domnul m-a avut [cu El] de la început, înaintea lucrărilor Sale din vechime. Am fost înălțat[ă] din veșnicie. Când El a stabilit temeliile pământului, eram cu El, eram înălțat[ă] împreună cu El, zilnic eram desfătarea Sa, bucurându-mă întotdeauna înaintea Lui.>> (Proverbele 8 22-30 [trad. după vers. folosită de autoare]).” – Ellen G. White, Patriarhi și profeți, p.34

Întrebări pentru discuție

1. De ce credința în crearea lumii așa cum e relatată în Geneza constituie fundamentul înțelepciunii biblice? De ce este teoria evoluției opusă Bibliei din toate punctele de vedere?

2. Meditează mai mult la ideea că noi nu putem genera înțelepciune și că ea ne este descoperită. Ce exemple poți da de adevăruri pe care nu le-am fi aflat niciodată dacă nu ne-ar fi fost descoperite prin inspirație divină? De pildă, cum am fi putut afla despre moartea Domnului Hristos și despre binecuvântările pe care ni le-a adus ea, dacă lucrurile acestea nu ne-ar fi fost descoperite? (Alte exemple: Sabatul, revenirea Domnului Isus.)

3. Cum ne demonstrează lucrarea lui Dumnezeu (așa cum este ea relevată în Geneza 1) că binele nu poate fi amestecat cu răul? Ce implicații are răspunsul tău asupra ideii de a încorpora concepția evoluționistă în relatarea despre facerea lumii din Geneza?

4. Cum ne ajută bucuria pe care a simțit-o Dumnezeu la crearea lumii să avem o experiență mai profundă și mai plăcută în Sabat?

************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Ioan 14

1 Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
2 În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
3 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.
4 Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.”
5 „Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea într-acolo?”
6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
7 Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.”
8 „Doamne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.”
9 Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”?
10 Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.
11 Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.
12 Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl;
13 şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.
14 Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.
15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.
16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;
17 şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.
18 Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.
19 Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.
20 În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi.
21 Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.”
22 Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, şi nu lumii?”
23 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.
24 Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Şi Cuvântul pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis.
25 V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi.
26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.
27 Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.
28 Aţi auzit că v-am spus: „Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi.” Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: „Mă duc la Tatăl”; căci Tatăl este mai mare decât Mine.
29 Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeţi.
30 Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine;
31 dar vine, pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi că fac aşa cum Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO