O credinţă activă

 

Studiul VI – Trimestrul IV

Sâmbătă , 1 noiembrie 2014

 

 

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Iacov 2:14-26; Romani 3:27,28; Tit 2:14; 2 Corinteni 4:2; Romani 4:1-5; Iosua 2:1-21.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.” (Iacov 2:26)

Era un medic de succes şi prezbiter într-o biserică mare, de câteva sute de membri. Era un susţinător important al marilor proiecte ale bisericii şi generozitatea lui îi inspira şi pe ceilalţi să fie mai darnici. Era totodată un mare predicator. Îi ţinea locul pastorului când acesta era plecat şi toţi apreciau predicile sale profunde, sincere şi spirituale.

Însă, într-o zi, a ieşit la iveală adevărul. Medicul nu lipsise de la biserică Sabatul anterior din cauză că ar fi fost plecat în concediu, cum crezuseră mulţi. Nu, ci a fost găsit mort în casa lui de pe litoral din cauza unei supradoze de droguri.

Mai rea a fost descoperirea şocantă că în dormitorul său au fost găsite zeci de casete video şi reviste pornografice. Biserica a fost devastată de această veste şi îndeosebi tinerii care priviseră la el ca la un om-model. Da, noi trebuie să lăsăm judecata în mâna lui Dumnezeu, dar faptele acestui medic pun totuşi sub semnul întrebării realitatea credinţei lui.

Care este aşadar ideea? Da, suntem mântuiţi prin credinţă, dar, în viaţa creştină, nu putem separa credinţa de fapte. Acesta este adevărul crucial transmis de epistola lui Iacov.

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Maleahi 3

 
1. „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului pe care-L doriţi; iată că vine – zice Domnul oştirilor.
2. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului şi ca leşia înălbitorului.
3. El va şedea, va topi şi va curăţa argintul; va curăţa pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul, şi vor aduce Domnului daruri neprihănite.
4. Atunci darul lui Iuda şi al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară.
5. Mă voi apropia de voi pentru judecată şi Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor şi preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriaşului, care asupresc pe văduvă şi pe orfan, nedreptăţesc pe străin, şi nu se tem de Mine, zice Domnul oştirilor.
6. Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.
7. Din vremea părinţilor voştri voi v-aţi abătut de la poruncile Mele şi nu le-aţi păzit. Întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor. Dar voi întrebaţi: „În ce trebuie să ne întoarcem?”
8. Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: „Cu ce Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.
9. Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime!
10. Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.
11. Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta), şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oştirilor.
12. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară plăcută, zice Domnul oştirilor.
13. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva Mea, zice Domnul. Şi mai întrebaţi: „Ce-am spus noi împotriva Ta?”
14. Aţi zis: „Degeaba slujim lui Dumnezeu; şi ce am câştigat dacă am păzit poruncile Lui şi am umblat trişti înaintea Domnului oştirilor?
15. Acum fericim pe cei trufaşi; da, celor răi le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu, şi scapă!”
16. Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui.
17. Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte.
18. Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO