Studiu suplimentar

 

Studiul V – Trimestrul IV

Vineri , 31 octombrie 2014

Soarele apune la ora 17:07

 

 

Citeşte capitolul „În faţa raportului vieţii”, p. 479-491, din Tragedia veacurilor de Ellen G. White.

„Dumnezeu a mărturisit înaintea oamenilor şi înaintea îngerilor că tu eşti copilul Său; roagă-te să nu dezonorezi în vreun fel «frumosul nume» (Iacov 2:7) pe care îl porţi. Dumnezeu te trimite în lume ca reprezentant al Său. Prin fiecare faptă, tu trebuie să faci cunoscut Numele lui Dumnezeu. (…) Lucrul acesta îl poţi face numai dacă primeşti harul şi neprihănirea lui Hristos.” – Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 107

„Prin Hristos, Dreptăţii i se dă posibilitatea de a ierta fără să sacrifice vreo iotă din înalta sa sfinţenie.” – Comentariile lui Ellen G. White, Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, vol. 7, p. 936

Întrebări pentru discuţie

1. Ghandi a spus cândva: „Îmi place Hristosul vostru, dar nu-mi plac creştinii voştri. Creştinii voştri sunt atât de diferiţi de Hristosul vostru!”. De ce crezi că a făcut această afirmaţie? E uşor să îndrepţi degetul acuzator spre alţii, dar datoria noastră este să privim la noi înşine şi la faptele pe care le facem în Numele lui Isus. Cât de bine Îl reprezentăm înaintea oamenilor din jur?

2. Este biserica ta un loc în care oamenii se simt preţuiţi şi respectaţi, indiferent de mediul din care provin, de statutul lor social, de particularităţile lor etc.? Dacă nu este, ce schimbări crezi că aţi putea face?

3. Ce tradiţii şi norme sociale de la noi contravin principiilor credinţei biblice? Care dintre ele sunt uşor de detectat? Care sunt mai subtile, mai greu de detectat? Ce poţi face pentru a le depăşi, ca să poţi trăi principiile Evangheliei în aşa fel încât alţii să înţeleagă că Domnul Isus ne oferă o cale mai bună?

4. Tuturor ne este clar ce înseamnă să ne iubim aproapele. Dar ce înseamnă să Îl iubim pe Dumnezeu? De ce Îl iubim? Cum ne putem exprima această iubire?

5. „Mila biruieşte judecata.” Ce înseamnă aceste cuvinte în mod concret, de exemplu, atunci când cineva comite o greşeală? Care este atitudinea potrivită, echilibrată, într-o asemenea situaţie?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Maleahi 2

 
1. Acum, către voi se îndreaptă porunca aceasta, preoţilor!
2. Dacă nu veţi asculta, dacă nu vă veţi pune inima ca să daţi slavă Numelui Meu, zice Domnul oştirilor, voi arunca în voi blestemul şi voi blestema binecuvântările voastre; da, le-am şi blestemat, pentru că n-aveţi pe inimă porunca Mea.
3. Iată, vă voi nimici sămânţa şi vă voi arunca balega în faţă, balega vitelor pe care le jertfiţi, şi veţi fi luaţi împreună cu ele.
4. Veţi şti atunci că Eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul Meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oştirilor.
5. Legământul Meu cu el era un legământ de viaţă şi de pace. I l-am dat ca să se teamă de Mine; şi el s-a temut de Mine, a tremurat de Numele Meu.
6. Legea adevărului era în gura lui şi nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui; a umblat cu Mine în pace şi în neprihănire, şi pe mulţi i-a abătut de la rău.
7. Căci buzele preotului trebuie să păzească ştiinţa şi din gura lui se aşteaptă învăţătură, pentru că el este un sol al Domnului oştirilor.
8. Dar voi v-aţi abătut din cale, aţi făcut din Lege un prilej de cădere pentru mulţi şi aţi călcat legământul lui Levi, zice Domnul oştirilor.
9. De aceea şi Eu vă voi face să fiţi dispreţuiţi şi înjosiţi înaintea întregului popor, pentru că n-aţi păzit căile Mele, ci căutaţi la faţa oamenilor, când tălmăciţi Legea.”
10. N-avem toţi un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce, dar, suntem aşa de necredincioşi unul faţă de altul, pângărind astfel legământul părinţilor noştri?
11. Iuda s-a arătat necredincios, şi în Iuda şi la Ierusalim s-a săvârşit o urâciune; fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubeşte Domnul, şi s-a unit cu fiica unui dumnezeu străin.
12. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează şi răspunde, îl va nimici din corturile lui Iacov şi va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oştirilor.
13. Iată acum ce mai faceţi: acoperiţi cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete şi gemete, aşa încât El nu mai caută la darurile de mâncare şi nu mai poate primi nimic din mâinile voastre.
14. Şi dacă întrebaţi: „Pentru ce?”… Pentru că Domnul a fost martor între tine şi nevasta din tinereţea ta, căreia acum nu-i eşti credincios, măcar că este tovarăşa şi nevasta cu care ai încheiat legământ!
15. Nu ne-a dat Unul singur, Dumnezeu, suflarea de viaţă şi ne-a păstrat-o? Şi ce cere acel Unul singur? Sămânţă dumnezeiască! Luaţi seama, dar, în mintea voastră şi niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinereţea lui!
16. „Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie – zice Domnul Dumnezeul lui Israel – şi pe cel ce îşi acoperă haina cu silnicie – zice Domnul oştirilor. De aceea, luaţi seama în mintea voastră şi nu fiţi necredincioşi!”
17. Voi obosiţi pe Domnul prin cuvintele voastre şi mai întrebaţi: „Cu ce L-am obosit?” – Prin faptul că ziceţi: „Oricine face rău este bun înaintea Domnului şi de el are plăcere!” sau: „Unde este Dumnezeul dreptăţii?”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO