Dragostea faţă de aproapele

Studiul V – Trimestrul IV

Marți , 28 octombrie 2014

 

 

4. Citeşte Iacov 2:8,9, Leviticul 19:17,18 şi Matei 5:43-45. Ce idee importantă ne este transmisă de aceste pasaje?

Iacov 2

8. Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, bine faceţi.
9. Dar, dacă aveţi în vedere faţa omului, faceţi un păcat şi sunteţi osândiţi de Lege ca nişte călcători de Lege.

Leviticul 19

17. Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui.
18. Să nu te răzbuni şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul.

Matei 5

43. Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”
44. Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,
45. ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

Iacov îi dă Legii lui Dumnezeu numele de „Legea împărătească” (Iacov 2:8), deoarece ea este Legea „Împăratului împăraţilor” (Apocalipsa 19:16). Legea Împărăţiei Sale este prezentată în detaliu în Predica de pe Munte (Matei 5-7) şi conţine primele nouă referiri din Noul Testament la dragostea faţă de aproapele.

Iacov 2

8. Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, bine faceţi.

Apocalipsa 19

16. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.”

Modul în care se exprimă Domnul Isus în Matei 5:43 sugerează că aşa era înţeles la data aceea textul din Leviticul 19:18. Textele precedente din Leviticul fac referire tot la aproapele, dar folosind expresii sinonime: „să nu urăşti pe fratele tău” (versetul 17) şi „să nu ţii necaz pe copiii poporului tău” (versetul 18).

Matei 5

43. Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”

Leviticul 19

18. Să nu te răzbuni şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul.

Unii înţelegeau de aici că nu e nicio problemă dacă îl urăşti pe un străin, întrucât lucrul acesta nu era clar specificat. În general, circula opinia că cei dintre „neamuri” le erau duşmani israeliţilor. Astăzi se ştie că atitudinea aceasta a existat în sânul comunităţii de la Qumran, un grup de evrei pioşi care se separaseră de restul naţiunii. Ei erau învăţaţi să îi urască pe „copiii întunericului” şi pe „oamenii pierzării” (The Community Rule 1QS 1:10; 9:21,22), expresii utilizate nu numai cu privire la străini, ci chiar şi pentru evreii care respingeau învăţăturile acestei comunităţi.

„Păcatul este cel mai mare dintre toate relele şi este datoria noastră să avem milă de păcătos şi să-l ajutăm. Sunt mulţi care greşesc şi care îşi simt ruşinea şi nebunia. Ei tânjesc după cuvinte de încurajare. Ei privesc la greşelile şi rătăcirile lor până aproape că ajung la disperare. Să nu neglijăm aceste suflete. Dacă suntem creştini, nu vom trece pe partea cealaltă, rămânând cât mai departe posibil tocmai de aceia care au cea mai mare nevoie de ajutorul nostru. Când vedem fiinţe umane la strâmtoare, fie din cauza necazului, fie din cauza păcatului, nu vom spune niciodată: «Lucrul acesta nu mă priveşte.»” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 504

Viaţa Domnului Isus este cel mai înalt exemplu de dragoste neegoistă faţă de cei care nu o merită şi care nu răspund cu dragoste. Cum ne putem forma obiceiul de a-i iubi şi pe cei pe care îi credem nedemni sau pe cei care nu ne răspund cu iubire? De ce singura soluţie este supunerea totală faţă de Dumnezeu şi moartea faţă de eu?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Zaharia 13

 
1. În ziua aceea, se va deschide casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat şi necurăţie.
2. În ziua aceea – zice Domnul oştirilor – voi stârpi din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-şi mai aducă aminte de ei; voi scoate, de asemenea, din ţară pe prorocii mincinoşi şi duhul necurat.
3. Şi dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său şi mama sa, înşişi părinţii lui, îi vor zice: „Tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în Numele Domnului”; şi tatăl său şi mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge, când va proroci.
4. În ziua aceea, prorocii se vor ruşina fiecare de vedeniile lor, când vor proroci, şi nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni.
5. Ci fiecare din ei va zice: „Eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinereţea mea!”
6. Şi dacă-l va întreba cineva: „De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?”, el va răspunde: „În casa celor ce mă iubeau le-am primit.”
7. Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu şi asupra omului care Îmi este tovarăş! – zice Domnul oştirilor. Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile! Şi Îmi voi întoarce mâna spre cei mici.
8. În toată ţara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne.
9. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc şi o voi curăţa cum se curăţă argintul, o voi lămuri cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu, şi îi voi asculta; Eu voi zice: „Acesta este poporul Meu!” Şi ei vor zice: „Domnul este Dumnezeul meu!”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO