Conflictul dintre bogaţi şi săraci

 

Studiul V – Trimestrul IV

Luni , 27 octombrie 2014

 

 

Orice evanghelist cu literatură poate confirma că, de obicei, oamenii care au mai puţin sunt dispuşi să sacrifice cel mai mult pentru a cumpăra cărţi creştine. Cartierele de oameni bogaţi sunt zone dificile pentru vânzarea de cărţi, deoarece locatarii lor sunt mulţumiţi cu ce au şi mai puţin conştienţi de nevoia lor de Dumnezeu. Acelaşi fenomen poate fi întâlnit şi la scară mai mare: de regulă, biserica a crescut cel mai repede în zonele şi în perioadele afectate de o criză economică şi socială. Cei care trec prin mari greutăţi sunt mai deschişi faţă de Biblie decât cei care duc o viaţă comodă.

2. Ce argumente aduce Iacov pentru a combate atitudinea descrisă mai înainte? Iacov 2:5,6.

Iacov 2

5. Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc?
6. Şi voi înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă târăsc înaintea judecătoriilor?

Dacă judecăm după acest pasaj, deducem că în biserică apăruseră tensiuni majore între bogaţi şi săraci. Dumnezeu i-a ales pe săraci care, deşi respinşi de lume, erau „bogaţi în credinţă”, însă bogaţii se foloseau de averile lor pentru a-i „asupri”! Problema exploatării săracilor era o realitate permanentă a acelor vremuri, mai ales că legea romană sprijinea discriminarea săracilor şi îi favoriza pe cei înstăriţi.

„Cei care aparțineau clasei inferioare, despre care se credea că acţionau din interes economic personal, nu le puteau aduce acuzaţii celor din clasa superioară, iar legile prescriau sancţiuni mai aspre pentru cei din clasa inferioară dovediți vinovați de delicte decât pentru cei din clasa superioară.” – Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary: New Testament, p. 694

3. Ce alt argument important mai aduce Iacov? Vers. 7

Iacov 2

7. Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtaţi?

Comportamentul lor rău era practic o batjocură la adresa „frumosului nume” al Domnului Isus. Faptele rele sunt rele, indiferent cine le comite, dar sunt şi mai rele când sunt făcute de cei care se numesc credincioși. Cu atât mai rău este atunci când oamenii recurg la bogăţia sau la puterea lor şi, în Numele lui Isus, caută să obţină avantaje de pe urma altor membri ai bisericii. Consecinţa este cel mai adesea conflict şi discordie. Prin urmare, cât de atenţi trebuie să fim ca faptele şi cuvintele noastre să fie pe măsura „frumosului nume” pe care Îl purtăm!

*

****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Zaharia 12

 

1. Prorocia, cuvântul Domnului despre Israel. Aşa vorbeşte Domnul care a întins cerurile şi a întemeiat pământul, şi a întocmit duhul omului din el:
2. „Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de ameţire pentru toate popoarele dimprejur şi chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului.
3. În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica, vor fi vătămaţi, şi toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui.
4. În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu ameţeală pe toţi caii şi cu turbare pe cei ce vor călări pe ei; dar voi avea ochii deschişi asupra casei lui Iuda şi voi orbi toţi caii popoarelor.
5. Căpeteniile lui Iuda vor zice în inima lor: „Locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră, prin Domnul oştirilor, Dumnezeul lor.”
6. În ziua aceea, voi face pe căpeteniile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi; vor mistui în dreapta şi în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăşi la locul lui cel vechi.
7. Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David şi fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalţe peste Iuda.
8. În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, aşa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David; şi casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor.
9. În ziua aceea, voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului.
10. Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.
11. În ziua aceea, va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon, în valea Meghidonului.
12. Ţara se va jeli, fiecare familie deosebit: familia casei lui David deosebit, şi femeile ei, deosebit; familia casei lui Natan, deosebit, şi femeile ei, deosebit;
13. familia casei lui Levi, deosebit, şi femeile ei, deosebit; familia lui Şimei, deosebit, şi femeile ei, deosebit;
14. toate celelalte familii, fiecare familie, deosebit, şi femeile ei, deosebit.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO