Dragostea şi Legea

 

Studiul V – Trimestrul IV

Sâmbătă , 25 octombrie 2014

 

 

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Iacov 2:1-13; Marcu 2:16; Leviticul 19:17,18; Romani 13:8-10; Ioan 12:48.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruieşte judecata.” (Iacov 2:13)

Cunoaştem foarte bine istoria samariteanului milos. Întrebarea este totuşi: Ne-am însuşit noi bine lecţia transmisă de ea?

În drumul de la Ierusalim spre Ierihon, preotul şi levitul au întâlnit un om atacat de tâlhari, care se zbătea între viaţă şi moarte. Amândoi tocmai se achitaseră de obligaţiile lor religioase şi se pare că nu au considerat că era de datoria lor să-l ajute. Fiecare şi-a continuat drumul. În cele din urmă, a trecut pe acolo un samaritean, pe jumătate păgân. Lui i s-a făcut milă de om, i-a legat rănile şi i-a plătit şederea la han până la refacerea completă. De asemenea, i-a promis hangiului bani pentru tot ce urma să mai cheltuiască îngrijindu-l (Luca 10:30-37).

Luca 10

30. Isus a luat din nou cuvântul şi a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort.
31. Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături.
32. Un levit trecea şi el prin locul acela; şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.
33. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.
34. S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el.
35. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: „Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui îţi voi da înapoi la întoarcere.”
36. Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?”
37. „Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus.

Domnul Isus a povestit această întâmplare ca răspuns la o întrebare adresată de un învăţător al Legii cu privire la viaţa veşnică. El nu i-a spus învăţătorului să se străduiască mai mult sau să fie mai perseverent, ci i-a înfăţişat un tablou al iubirii în acţiune. Noi suntem chemaţi să iubim chiar şi în situaţii riscante sau neplăcute. Suntem chemaţi să-i iubim chiar şi pe cei care nu ne sunt simpatici.

Este adevărat că nu este uşor să iubim în felul acesta. Uneori este împotriva firii noastre! Dragostea adevărată presupune un risc considerabil şi ne cheamă să doborâm barierele care ne separă de oamenii din afara bisericii şi chiar de cei din interiorul ei. În studiul nostru, vom descoperi ce are de spus Iacov cu privire la acest adevăr crucial.

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Zaharia 10

 

1. Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată pentru toată verdeaţa de pe câmp.
2. Căci terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii prorocesc minciuni, visele mint şi mângâie cu deşertăciuni. De aceea, ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociţi, pentru că n-au păstor.
3. „Mânia Mea s-a aprins împotriva păstorilor şi voi pedepsi pe ţapi. Căci Domnul oştirilor Îşi cercetează turma, casa lui Iuda, şi o va face ca pe calul Său de slavă în luptă.
4. Din el va ieşi Piatra din capul unghiului, din el va ieşi ţăruşul, din el va ieşi arcul de război; din el vor ieşi toate căpeteniile laolaltă.
5. Ei vor fi ca nişte viteji care calcă în picioare noroiul de pe uliţe; în luptă, se vor lupta, pentru că Domnul va fi cu ei; iar călăreţii vor fi acoperiţi de ruşine.
6. Voi întări casa lui Iuda şi voi izbăvi casa lui Iosif; îi voi aduce înapoi, căci Mi-este milă de ei, şi vor fi ca şi când niciodată nu i-aş fi lepădat; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, şi-i voi asculta.
7. Efraim va fi ca un viteaz; inima lor se va bucura ca de vin; fiii lor vor vedea lucrul acesta şi se vor înveseli, inima lor se va bucura în Domnul.
8. Le voi fluiera şi-i voi aduna, căci i-am răscumpărat, şi se vor înmulţi cum se înmulţeau odinioară.
9. Îi voi risipi printre popoare, şi îşi vor aduce aminte de Mine în ţări depărtate; vor trăi împreună cu copiii lor şi se vor întoarce.
10. Îi voi aduce înapoi din ţara Egiptului şi-i voi aduna din Asiria; îi voi aduce în ţara Galaadului şi în Liban, şi nu le va ajunge locul.
11. Israel va trece prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării, şi toate adâncimile râului Nil se vor usca; mândria Asiriei va fi frântă, şi toiagul de cârmuire al Egiptului va pieri.
12. Îi voi întări în Domnul, şi vor umbla în Numele Lui, zice Domnul!”
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO