Legea libertăţii

 

Studiul IV – Trimestrul IV

Marți , 21 octombrie 2014

 

 

5. Citeşte Iacov 1:25. Care este rolul Legii, potrivit acestui verset?

Iacov 1

25. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.

Iacov reia aici textele din Psalmi, unde se spune că Legea Domnului este „desăvârşită” (Psalmii 19:7) şi că acela care caută poruncile Sale umblă „în loc larg” (Psalmii 119:45) sau, potrivit altor versiuni ale Bibliei, „umblă liber” (NTR: Voi umbla liber…”; sens similar în versiunile RSV, NIV). Observăm totuşi în epistola sa că Legea nu ne poate mântui şi nu ne poate face curaţi. Ea ne arată care este idealul lui Dumnezeu, dar nu ne poate ajuta să atingem acest ideal, la fel cum faptul că urmărim exercițiul de excepţie al unui mare sportiv nu ne face în stare să reuşim performanţa sa. Pentru a atinge acest ideal, avem nevoie de puterea Domnului Hristos în viaţa noastră.

Psalmii 19

7. Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.

Psalmii 119

45. Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile Tale.

6. Ce face diferenţa între Lege ca instrument al morţii şi Lege ca indicator al drumului către libertate şi viaţă? Romani 8:2,4; 2 Corinteni 3:17,18.

Romani 8

2. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.
4. pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

2 Corinteni 3

17. Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.
18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

Și Pavel afirmă că „nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi” (Romani 2:13). Deci noi putem deveni împlinitori numai ca urmare a lucrării Duhului Sfânt care scrie Legea în inima noastră. Ea devine pentru noi Legea libertăţii numai când ascultăm de ea cu toată inima.

Prin urmare, problema nu este la Lege, ci la noi. Noi uităm cine suntem în realitate: nişte păcătoşi care au nevoie de un Mântuitor. Despărţiţi de Hristos, nu putem auzi decât condamnarea Legii. Însă, împreună cu El, devenim oameni noi (2 Corinteni 5:17), liberi (Ioan 8:36). Îl auzim rostind Legea, Îl auzim îndemnându-ne să ne iubim unii pe alţii cum ne-a iubit El (Ioan 15:12). Prin El, noi cunoaştem libertatea de copii ai lui Dumnezeu mântuiţi prin har şi nu vrem să ne mai întoarcem la starea de călcători ai Legii. Prin El, noi suntem iertaţi de păcat şi, mai mult, avem o nouă viaţă, de ascultare de Lege. Noi nu ascultăm de Lege ca să fim mântuiţi, ci pentru că ştim că suntem deja mântuiţi şi liberi de condamnarea ei.

2 Corinteni 5

17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Ioan 8

36. Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.

Ioan 15

12. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.

Ce ar însemna să încercăm să păzim Legea, în firea noastră păcătoasă, cu scopul de a primi mântuirea? Cum devine Legea în acest caz un instrument al înrobirii? Cum împăcăm eliberarea din robie prin Domnul Isus cu porunca Sa de a păzi Legea?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Zaharia 6

 

1. Am ridicat din nou ochii şi m-am uitat, şi iată că patru care ieşeau dintre doi munţi; şi munţii erau de aramă.
2. La carul dintâi erau nişte cai roşii, la al doilea car, cai negri,
3. la al treilea car, cai albi, şi la al patrulea car, cai bălţaţi şi roşii.
4. Am luat cuvântul şi am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă aceştia, domnul meu?”
5. Îngerul mi-a răspuns: „Aceştia sunt cele patru vânturi ale cerurilor care ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pământ.
6. Caii cei negri, înhămaţi la unul din care, s-au îndreptat spre ţara de la miazănoapte, şi cei albi au mers după ei; cei bălţaţi s-au îndreptat spre ţara de miazăzi.”
7. Cei roşii au ieşit şi ei şi au cerut să meargă să cutreiere pământul. Îngerul le-a zis: „Duceţi-vă de cutreieraţi pământul!” Şi au cutreierat pământul.
8. El m-a chemat şi mi-a zis: „Iată că cei ce se îndreaptă spre ţara de miazănoapte fac să se mai potolească mânia Mea în ţara de la miazănoapte.”
9. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
10. „Să primeşti daruri de la prinşii de război din Babilon: Heldai, Tobia, şi Iedaia – şi anume să te duci tu însuţi în ziua aceea în casa lui Iosia, fiul lui Ţefania, unde s-au dus ei când au venit din Babilon.
11. Să iei de la ei argint şi aur şi să faci din el o cunună, şi s-o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot.
12. Şi să-i spui: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul Lui şi va zidi Templul Domnului.
13. Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi.”
14. Cununa va fi pentru Helem, Tobia şi Iedaia, şi pentru Hen, fiul lui Ţefania, ca o aducere aminte în Templul Domnului.
15. Cei ce sunt departe vor veni şi vor lucra la Templul Domnului; şi veţi şti astfel că Domnul oştirilor M-a trimis la voi. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veţi asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO